Select Page

کاوياني مدير راديو معارف سيما
کاوياني مدير راديو معارف سيما
تاکید مدیر رادیو معارف بر ارتباط دفتر تبلیغات اسلامی با سازمان های گفتمان ساز مدیر شبکه رادیو معارف گفت: رویکرد مسئله محوری، حرکت حوزه را از فقه فردی به فقه نظام ساز سوق داده و مسائلی که احصاء شده، مسائل اصلی جامعه و نظام است. به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی، مسعود کاویانی در بازدید از نمایشگاه مسئله محوری و دستاوردهای ۱۰ ساله دفتر تبلیغات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: به نمایش گذاشتن دستاوردهای این نهاد حوزوی، اقدام بسیاری خوبی بود تا مجموعه های مختلف با فعالیت های پیدا و پنهان آن آشنا شوند و یکی از نکات بسیار مثبتی که در این دستاوردها ارائه شد، تغییر رویکرد از کارکردگرایی به مسئله محوری است.

وی گفت: با توجه به محورهایی که طراحی شده، رویکرد مسئله محوری حرکت حوزه را از فقه فردی به فقه نظام ساز سوق داده است و مسائلی که احصاء شده، مسائل اصلی جامعه و نظام و مایه مباهات و مبارکی است که شاید بعد از چها سال به جایی رسیدیم که حوزه و فقه به سمت مسائل نظام حرکت کند و در صدد حل آنها باشد.

مدیر شبکه رادیو معارف با توجه به استقرار نظام اسلامی در کشور، مسئله محوری را در راستای حل مسائل نظام دانست و تصریح کرد: بالطبع همکاری با نهادهایی مثل سازمان صدا و سیما که در خدمت نظام هستند، بسیار مؤثر است و یکی از سؤالات بنده این بود که ارتباط دفتر تبلیغات اسلامی با نهادهایی که می توانند این رویکرد و دستاوردها را پوشش بدهند و از آن بهره مند شوند، چطور است.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است در پوشش مسائل و دستاوردهای برجسته برخی سازمان هایی که درگیر فرهنگ سازی و گفتمان سازی هستند، کمک و همراهی شود و دفتر هم با این سازمان ها ارتباط برقرار کند و خود را بیشتر به آن ها معرفی کند.
3 کلمات کليدي
کاوياني, مدير راديو معارف سيما, سازمان های گفتمان ساز, نمایشگاه مسئله محوری و دستاوردهای 10 ساله دفتر تبلیغات اسلامی, قطب های فکری و فرهنگی

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما