Select Page

میز

نظام سیاسی نظام جمهوری اسلامی

میز

تمدن اسلامی

گزارشی از کمیسیون «تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب با رویکرد تمدنی»

رئیس میز تمدن اسلامی قطب های فکری و فرهنگی در بیان گزارشی از کمیسیون «تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب با رویکرد تمدنی» گفت: در این کمیسیون ۳۵ مقاله دریافت کردیم که از این میان ۲۰ مقاله برای چاپ معرفی شد و جمعاً از صاحب ۹ مقاله دعوت شده و ۷ مقاله در نشست ارائه شد.

معرفی قطب

وظایف و مأموریت‌های قطب : تمهید مرجعیت نظری و عملی حوزه‌های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه مسائل نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران توانمندسازی دفتر در شناخت علت شناسانه مسائل عرصه نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران بر پایه یافته‌های عرصه نظر و عمل و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم، جامعه و نظام تلاش برای حل مسائل عرصه سیاست و اجتماع برآمده از تراث دینی ...

معرفی کامل

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما