Select Page

میز

توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

میز

توسعه و تعمیق باور دینی

معرفی قطب

این قطب با هدف پاسخ‌گویی به مسائل، چالش‌ها و نیازهای اساسی در تعمیق ایمان و باورهای دینی و تحکیم و ترویج معارف و آموزه های اسلام ناب و نیز مقابله هوشمندانه و نرم با خطر نفوذ جریان‌های تکفیری و سایر فرق انحرافی درصدد است با تجمیع ظرفیت‌های موسسات، نهادها و صاحب نظران در حوزه مأموریت‌های قطب به منظور هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری، به تعمیق ایمان دینی جامعه و رشد، توسعه و گسترش همه‌جانبه ترویج مرجعیت قرآن در فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه بپردازد.

معرفی کامل

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما