میز

توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

میز

توسعه و تعمیق باور دینی

طرح های کلان و پیشنهادی در میز توسعه و تعمیق باورهای دینی مورد بررسی قرار گرفت

حسین سعدآبادی گفت: جلسه مشترک میز توسعه و تعمیق باورهای دینی و ریاست محترم قطب تعمیق ایمان و مقابله با جریان ها و فرق انحرافی با هدف بررسی طرح های کلان میز و طرح های پیشنهادی صفوف برگزار گردید.

میز

وهابیت

اردوی علمی دو روزه گروه سلفیه پژوهی در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار گردید

در این اردوی علمی ۱۸ نفر از اعضای گروه سلفیه پژوهی که به چهار گروه تقسیم شد، به ارائه پژوهش های خود تحت عناوین عقل در نزد اهل حدیث، عقل در نزد اشاعره، عقل در نزد ماتریدیه و عقل در نزد نومعتزله پرداختند.

میز

فرق انحرافی

مجموعه پنج قسمتی مدعی ساخته شد

رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با جریان ها و فرق انحرافی گفت: هدف از ساخت مجموعه مدعی، نقد جریان انحرافی یمانیت، روشنگری، واکسینه کردن مخاطبان و جلوگیری از جذب اقشار مؤثر به این فرقه ضاله است.

معرفی قطب

این قطب با هدف پاسخ‌گویی به مسائل، چالش‌ها و نیازهای اساسی در تعمیق ایمان و باورهای دینی و تحکیم و ترویج معارف و آموزه های اسلام ناب و نیز مقابله هوشمندانه و نرم با خطر نفوذ جریان‌های تکفیری و سایر فرق انحرافی درصدد است با تجمیع ظرفیت‌های موسسات، نهادها و صاحب نظران در حوزه مأموریت‌های قطب به منظور هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری، به تعمیق ایمان دینی جامعه و رشد، توسعه و گسترش همه‌جانبه ترویج مرجعیت قرآن در فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه بپردازد.

معرفی کامل

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما