Select Page

اخلاق ، خانواده و سبک زندگی

میز سبک زندگی

مسأله منتخب میز:
ضعف در سواد مصرف کالاهای فرهنگی و مصرف نامتعادل در سطح جامعه

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

شناسنامه تفصیلی مساله

R

سیاست ها

R

بسته اقدامات

طرح ها و ایده های فقه هنر صفوف در کارگروه فقه هنر میز سبک زندگی بررسی می شوند

دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی با اعلام اینکه از این پس تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی که در حوزه فقه هنر قرار است در دفتر تبلیغات اسلامی صورت گیرد، ذیل این کارگروه انجام می شود، گفت: طرح ها و ایده های فقه هنر پس از بررسی در کارگروه فقه هنر ذیل میز سبک زندگی به تصویب خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا فجری دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: یکی از دغدغه های اصلی ریاست دفتر تبلیغات اسلامی، تشکیل کارگروه فقه هنر بود که این مسئولیت را بر عهده میز سبک زندگی اسلامی قرار گرفت.

وی افزود: در گام نخست بیانیه ماموریت این کارگروه بعد از جلسات کارشناسی تخصصی مشخص و تصویب شد و جهت اطلاع و همکاری به صفوف دفتر تبلیغات اسلامی ارسال شد.

دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی با اعلام اینکه از این پس تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی که در حوزه فقه هنر قرار است در دفتر تبلیغات اسلامی صورت گیرد ذیل این کارگروه انجام می شود، گفت: طرح ها و ایده های فقه هنر پس از بررسی در کارگروه فقه هنر ذیل میز سبک زندگی به تصویب خواهد رسید.

حجت الاسلام والمسلمین فجری خاطرنشان کرد: بر اساس بیانیه مأموریت کارگروه فقه هنر مراکز عملیاتی که فعالیت های مستمری در حوزه فقه هنر در مرکز مطبوع در حال برگزاری بوده و می تواند ذیل این کارگروه ادامه پیدا کند را اعلام کنند.

بيشتر

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما