Select Page

اخلاق ، خانواده و سبک زندگی

میز سبک زندگی

مسأله منتخب میز:
ضعف در سواد مصرف کالاهای فرهنگی و مصرف نامتعادل در سطح جامعه

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

شناسنامه تفصیلی مساله

R

سیاست ها

R

بسته اقدامات

فقر سواد رسانه‌ای در خانواده به شکاف فرهنگی در این نهاد منجر می‌شود

عضو شورای میز سبک زندگی اسلامی گفت: فقر و کمبود سواد رسانه در خانواده به شکاف فرهنگی در این نهاد اجتماعی منجر می شود زیرا این مهم بیش از مصرف به تولید توجه دارد.

سید مجید امامی، عضو شورای میز سبک زندگی اسلامی قطب های فکری و فرهنگی در همایش "رسانه از سودا تا سواد" در سالن حکمت باغ غدیر اصفهان افزود: اگر خانواده‌ای نمی‌تواند پا به پای فرزندان سواد دیجیتال داشته باشد، به سمت شکاف فرهنگی رفته است که پدر و مادر نمی‌توانند حرف فرزند را متوجه شوند.

وی افزود: سرعت نفوذ فرهنگی که به واسطه رسانه‌ها بوجود آمده است به مراتب بیشتر از سرعت نوآوری فرهنگی ماست.

امامی با بیان اینکه دو مقوله تغییر فرهنگی و امنیت فرهنگی ذاتی یک نظام فرهنگی است، افزود: اگرچه نظام هویتی و ارزشی و نظام رفتارهای فرهنگی در یک جامعه به مرور زمان تغییر  می‌کند و ویژگی فرهنگ آن است که ایستا نیست ولی همواره سرعت را متناسب با امکانات خود  تعیین می‌کند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: هر نظام فرهنگی برای جلوگیری از تغییرات برون زا و سریع  سامانه‌ای بوجود آورده است که به آن امنیت فرهنگی گفته می‌شود و برقراری تعادل بین تغییر فرهنگی و امنیت فرهنگی به عهده مروجان فرهنگی است.

وی اظهارداشت: امنیت فرهنگی نباید چنان خشک و غیر تاب آور باشد که اجازه ندهد خلاقان فرهنگی اجازه نوآوری داشته باشند و نباید چنان بدخلق و خشن باشد که اجازه جوشیدن چشمه های نوآوری را بگیرد.

امامی اضافه کرد: در دوره صفویه ۱۴۰ هنر برای تبیین ارزشها مورد استفاده قرار گرفت که امروز کمتر از ۳۰ هنر ان آن باقی مانده است و این به واسطه سیاستی بود که صفویه برای مدیریت فرهنگی به کار گرفت و برخی را از طریق مهاجرت، برخی از راه تشویق هنرمندان و روشهای مختلف به این سمت سوق دادند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر تغییرات فرهنگی نباید چنان یله و رها باشد که اصل ارزشهای پذیرفته شده در جامعه را مورد تاخت و تاز قرار دهد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: امر به معروف و نهی از منکر، عرف و کنترل اجتماعی اهرم هایی است که به جامعه کمک می کند تا تغییرات را منضبط کند و لذا باید توجه داشت که مبلغ فرهنگی فقط ترمز جامعه نیست که همواره آنها را نهی کند بلکه فرمان و هدایت کننده جامعه به سمت آوری‌های مثبت است.

وی تصریح کرد: مصرف کالاهای فرهنگی مانند مد منجر می‌شود یک ضد ارزش عادی و آرام  آرام  به ارزش تبدیل شود.

عضو شورای میز سبک زندگی اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل تغییرات سریع در جامعه ایرانی را نمی توان صرفا به توطئه دشمن منحصر کرد بلکه  تجربه تاریخی نشان داد جامعه ایرانی بسیار سریع خود را با تغییرات وفق می‌دهد.

این کارشناس فرهنگی اضافه کرد: خصلت جامعه ایرانی تو نوآوری در مصرف کالای فرهنگی جدید است و نمی توان به جنگ خصلت رفت بلکه باید آن را مدیریت کرد.

وی اضافه کرد : اگر می بینیم کودک ما حوصله برخی جلسات علمی را ندارد و به دنبال سرگرمی است، به جای اینکه به دنبال ارائه محتوای این جلسه علمی از طریق سرگرمی باشیم، به دنبال ساکت کردن کودک هستیم.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) به نقش رسانه در سرعت بخشی به تغییرات اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در چهل سال گذشته بیش از آنکه به زیر ساخت های نرم افزاری و فرهنگی رسانه توجه شود بیشتر به زیرساخت های سخت افزاری توجه شده است و لذا می بینیم زیرساخت های تلفن همراه گسترش پیدا می کند ولی زیر ساخت فکری و فرهنگی استفاده صحیح از این فناوری متناسب با حجم گسترش زیرساخت های فیزیکی نبوده است.

امامی با بیان اینکه سواد رسانه ای تنها ناظر به مصرف کالای فرهنگی نیست، افزود: سواد رسانه ای بیش از مصرف به تولید توجه دارد و لذا می گوید اگر می خواهید در جهان رسانه ای خانواده حفظ شود، باید هم مصرف رسانه ای منضبط و هم تولید رسانه ای مناسب داشت.

 عضو شورای میز سبک زندگی اسلامی خاطرنشان کرد: سواد رسانه ای به دنبال ترویج نقد است چون مخاطب نباید به صورت صرف سخن رسانه را بپذیرد بلکه باید برداشت خود را داشته باشد و مخاطب خود را در برابر رسانه مستقل بداند.
بيشتر

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما