Select Page

فرم الگوی ارزیابی باعث بصیرت قطب ها نسبت به خلاء ها می شود

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: این مدل ارزیابی به ما جغرافیای کار را نشان می دهد و یک بصیرتی به ما می دهد که اگر در جایی خلاء هایی وجود داشت، متوجه شویم و درصدد رفع آن باشیم.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، احمدی حاجی، دبیر قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی در جلسه شورای این قطب که با موضوع ارائه گزارش میزکارهای تخصصی نسبت به تکمیل فرم الگوی ارزیابی برگزار شد، گفت: درصد وزنی که میزها در کانون عملیات و جامعه هدفی که بر اساس مؤلفه های ارائه شده در فرم در مرحله اول مشخص کردند، مورد بحث است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا افزود: ایرادات و نقص های فرم الگوی ارزیابی قطب های فکری و فرهنگی در روند کار، خودشان را نشان می دهند و برای کامل شدن به زمان نیاز دارد.

رئیس قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی با اشاره به اینکه این مدل ارزیابی به ما جغرافیای کار را نشان می دهد، افزود: این ارزیابی یک بصیرتی به ما می دهد که اگر در جایی خلاء هایی وجود داشت، متوجه شویم و در صدد رفع آن باشیم.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سیدرضی آصف آگاه (اشکوری)، دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: قبل از ارزیابی عملکرد قطب های فکری و فرهنگی، تمام برنامه های میز را بر اساس مؤلفه هایی که در مدل ارزیابی پیش بینی شده است، طراحی کردیم.

وی افزود: تمامی فعالیت های میز هم از لحاظ قیاسی و هم استقرایی بررسی شد و در پی آن جلساتی در میز برگزار شد و نسبت به الگوی ارزیابی یکسری ایراداتی گرفته شد و البته پیشنهاداتی هم ارائه شد.

دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی، تمرکز میز را بیشتر بر روی ضعف توان پاسخگویی و سه اولویت اول میز، یعنی بعد محتوایی، بعد فرهنگی و مرجعیت علمی و نظام های پشتیان خواند و افزود: بعد از بررسی ها، شاخص ها را استخراج کردیم و ضریب هایی که در الگویی ارزیابی ارائه شده است بر اساس اولویت های میز تکمیل شد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: سوال میز در مورد فرم الگوی ارزیابی این بود که آیا این فرم بر اساس تعداد برنامه یا حجم بودجه برنامه طراحی شده یا بر اساس تعداد مخاطب؟

وی افزود: بعد از پیگیری ها متوجه شدیم این فرم ها بر اساس تعداد برنامه طراحی شده است که این مدل ارزیابی باعث خطای آماری و استخراج اطلاعات غیرواقعی از فرم ها می شود.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در موج چهارم رسانه هستیم، اظهار داشت: تمام کتاب های دفتر بصورت مجازی منتشر میشود و نگاه تجزیه ای و اتمی در فرم الگوی ارزیابی سایه انداخته است.

در ادامه اولیایی، دبیر میز اسلامی سازی علوم انسانی گفت: تحلیل های فردی در این فرم حجیت پیدا میکند و اعضای میز هر کدام یک تحلیل از این فرم دارند.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف میز علوم انسانی کلاً نخبگانی است، افزود: در حالیکه در فرم ارائه شده، دانشجوی ترم یک را در سطح نخبگان لحاظ کردن که در میز علوم انسانی دانشجوی ترم یک، جزو عوام محسوب می شوند.

دبیر میز اسلامی سازی علوم انسانی با بیان اینکه در علوم انسانی نیاز به جریان هایی داریم که بتواند به سمت گفتمان انتقادی علوم انسانی برود، عنوان کرد: در فرم الگوی ارزیابی بیشترین درصد را بعد از جریان سازی به ذائقه سازی و انگیزه سازی دادیم و شبکه سازی به نوعی نتیجه جریان سازی خواهد بود.

در ادامه محمدمهدی اعتصامی، رئیس میز آموزش و پرورش گزارشی از نحوه تکمیل فرم الگوی ارزیابی ارائه کرد و اشکالاتی نسبت به فرم الگویی ارزیابی گرفت و در انتها مقرر گردید جهت اصلاح فرم الگوی ارزیابی پیشنهادات و ایرادات مطرح شده در این جلسه به مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبری منتقل شود.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما