Select Page

هدف مطالعات اسلامی یا علوم انسانی کشف اسلام است / تبیین مفهوم «چند رشتگی» و «فرارشتگی»

رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در پیش‌نشست تخصصی همایش مطالعات تربیتی گفت: مطالعات اسلامی یا علوم اسلامی یعنی یک شاخه یا رشته‌های علمی که هدف یا ماموریت‌شان کشف اسلام است.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رییس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در پیش‌نشست تخصصی همایش مطالعات تربیتی، با موضوع تربیت اسلامی در کشاکش رشته‌‌ها و روش ها به تبیین مفاهیم اساسی مطالعات اسلامی و چالش های پیش روی آن پرداخت.

وی افزود: در حوزه مطالعات تربیت که معمولا تربیت اسلامی می‌نامیم، نوعی سرگشتگی و ابهام وجود دارد که بخشی از آن به دلیل عدم ایضاح مفهومی است. مفاهیم پایه ای تربیت اسلامی چندان شناخته شده و مورد توافق نیست، بخش دیگر این ابهام به صورت‌بندی تحقیق در تربیت اسلامی برمی‌گردد که وابستگی تحقیق به این‌که تحقیق در چه دانش یا گروه ‌دانشی و با چه روشی صورت می‌گیرد، مورد غفلت واقع می‌شود.

روش تحقیق لازمه تربیت اسلامی

رییس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی با اشاره به اینکه برخی چنین می پندارند که هم  اکنون رشته ای علمی به نام تربیت اسلامی تأسیس شده که مستقل از همه علوم اسلامی و علوم انسانیِ شناخته شده است، اظهار داشت این، یعنی مطالعات اسلامی تربیت، نه نیازمند فقه است و نه فلسفه و نه علوم تربیتی، بلکه خود، هویتی مستقل دارد .

وی گفت: با این مفروض نادرست، پرسش‌‌‌‌‌‌‌های لازم و بنیادین درباره چیستی و روش تحقیق در تربیت اسلامی مطرح نمی شود تا پاسخ داده شود؛ زیرا تربیت اسلامی موجودیتش بدون این‌ که اثبات شده باشد مسلم انگاشته می‌شود. لذا در حوزه علوم انسانی هم این پرسش را مطرح نمی‌‌کنیم که مطالعات اسلامی در حوزه تربیت به کدام یک یا چند رشته از علوم انسانی مربوط است.

حجت الاسلام والمسلمین  الهی خراسانی با بیان اینکه این عدم طرح پرسش و پاسخ، به پدیده فقر مطالعاتی منجر می شود، عنوان کرداز این رو کتب و مقالاتی که به این پرسش‌‌ ها از دانش و روش می پردازد، بسیارمحدود است.

وی با تاکید براینکه تحقیق وابسته به روش است و تا قبل از دهه اخیر تفطن به اهمیت روش در تحقیقات تقریبا مشاهده نمی شود، اظهار داشت: لذا پایان‌نامه ها و رساله‌ هایی هم که نوشته می شود غالبا مشکل روش دارند، حال آن‌که اعتبار هر تحقیق علمی به روش‌مندی آن است.

نحوه تعامل رشته‌ها با یکدیگر

رییس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی با تبیین نحوه تعامل رشته ها با یکدیگر، بیان کرد: نحوه ارتباط رشته‌ها با هم و ترکیب آن‌ها برای تحقیق به چند صورت ممکن است: “چندرشتگی” یعنی یک موضوع را در چندرشته مطالعه کنند. همه علوم اسلامی را با هم، علوم اسلامی با علوم انسانی، یاعلوم انسانی با هم صور چندرشتگی متعددی پدید می‌آورد.

حجت الاسلام والمسلمین  الهی خراسانی با اشاره به اینکه گاهی بحث با چندرشتگی حل نمی‌شود و حتی در مقام مقایسه هم آورده تازه‌ ای ندارد، افزود: از این رو تحقیقات “میان‌رشتگی” پدید می آید. یعنی در حل مساله همزمان از دو روش به صورت ترکیبی استفاده شود و نتیجه نیز اصلاح شود.

وی با بیان اینکه لازمه این کار سنجیدن ارتباطات بین روش‌ها است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر “فرارشتگی” هم پدید آمده‌است که وابسته به رشته خاصی نیست و نوپاست و بعید است به این زودی در مطالعات اسلامی تربیت، به کار رود.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما