Select Page

تعمیق ایمان دینی و مبارزه با فرق انحرافی

میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

مسأله منتخب میز:
ضعف حضور ادبیات و مرجعیت قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

سیاست ها

R

بسته اقدامات

نشست علمی دو روزه با موضوع «مرجعیت علمی قرآن کریم» در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار شد

دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن گفت: این نشست با موضوع نهایی کردن سند مفهوم شناسی مرجعیت علمی قرآن برگزار شد و متخصصان و علاقه مندان به حوزه مرجعیت علمی قرآن کریم می توانند مباحث مربوط به این حوزه را از طریق سایت مرجعیت علمی قرآن کریم به آدرس qsa.isca.ac.ir دنبال کنند.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، مرتضی غرسبان، دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن در گفت و گو با خبرنگار قطب های فکری و فرهنگی گفت: نشست علمی دو روزه مرجعیت علمی قرآن کریم  با حضور اعضای کارگروه و جمعی از اساتید و متخصصین قرآنی در مجتمع فرهنگی فروس وسف برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف کارگروه مرجعیت علمی قران کریم، اظهار داشت: این نشست با موضوع نهایی کردن سند مفهوم شناسی مرجعیت علمی قرآن به منظور تبیین تعریف مرجعیت علمی قرآن، تعیین عرصه های مرجعیت در دانش ها و علوم مختلف، محدوده و قلمرو مرجعیت در مباحث درون علمی و برون علمی و در نهایت انواع، گونه ها و لایه های مرجعیت علمی قرآن کریم برگزار شد.

دبیر میز توسعه و توانمندسازی فرهنگ قرآن با بیان اینکه در روز دوم این نشست علمی، از سایت مرجعیت علمی قرآن کریم رونمایی شد، خاطرنشان کرد: متخصصان و علاقه مندان در این حوزه می توانند مباحث مربوط به مرجعیت علمی قرآن کریم را از طریق سایت مرجعیت علمی قرآن کریم به آدرس qsa.isca.ac.ir دنبال کنند.

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما