Select Page

ضرورت ایجاد جریان نخبگانی در حوزه بیشتر از دانشگاه احساس می شود

رئیس میز اسلامی سازی علوم انسانی گفت: سیاست های کلان و سازوکار علمی و کیفی طرح ایجاد جریان نخبگانی در حوزه در میز اسلامی سازی علوم انسانی بررسی و تصویب می شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین شمس الله مریجی، رئیس میز اسلامی سازی علوم انسانی پیش از دستور جلسه در خصوص پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی از اعضای شورای میز اسلامی سازی علوم انسانی، گفت: جهت تایید دستورات و مسائل اجرایی با اولویت کم که نیاز فوری به تایید دارد و تا تشکیل جلسه شورا و مصوبه گرفتن اینگونه موارد، زمان زیادی تلف می شود، در این این کمیته مطرح و مصوب شود.

وی با بیان اینکه دستور اصلی جلسه میز اسلامی سازی علوم انسانی با موضوع " ایجاد جریان نخبگانی در حوزه" است، تاکید کرد: ضرورت ایجاد جریان نخبگانی در حوزه بیشتر از دانشگاه احساس می شود.

رئیس میز اسلامی سازی علوم انسانی با تاکید بر اینکه مجری این طرح و تایید صلاحیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: پیشنهاد ما برای مصوب شدن سازوکار اجرایی صرف است و سازوکار علمی و کیفی و سیاست کلان آن باید حتما در میز بررسی و تصویب شود.

سپس حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در خصوص طرح "جریان نخبگانی در حوزه" با بیان اینکه صحبت های اولیه برای تشکیل یک کارگروه در مشهد انجام شده است، تصریح کرد: اجرای طرح جامع 10 ساله اندیشه اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین اعرافی، رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور به تصویب رسیده است.

وی افزود: در این طرح برای 4 سال اول مباحث اخلاقی در نظر گرفته شده و در حال تکمیل شدن است و نیاز دارد مانند طرح نخبگان برای دانشگاه باقرالعلوم (ع)، یک شورای علمی شبیه به کمیته سیاست گذاری با حجت الاسلام والمسلمین اعرافی تشکیل و اجرایی شود.

در ادامه احمد اولیایی، دبیر میز اسلامی سازی علوم انسانی گفت: ضرورت این دوره برای طلاب لازم است و دو هدف خاص از این کار داریم، اول اینکه از آفت هایی که گفتمان دانشجویی داشت و یا ممکن است داشته باشد، جلوگیری کنیم و اینکه طلاب چگونه مطالعه و مواجهه با اندیشمندان و اندیشه های غربی داشته باشند، یعنی یک روش شناسیِ مطالبه به طلاب یاد بدهد نه اینکه لزوما مثل گفتمان دانشجویی، معارف غربی را صریح تحویل دانشجویان و طلاب دهد.

 وی دومین هدف از این طرح را ایجاد یک زمینه سازی برای طلبه ها که چگونه از میراث فقهی و حکمی خودشان برای ایجاد گفتمان انتقادی علیه غربی ها استفاده کنند خواند و افزود: بررسی کردیم که محلی که میخواهد اجرای این طرح را بر عهده بگیرد باید کاملا هویت حوزوی داشته باشد و دوما اینکه حوزه را از بدنه گرفته تا مراکز حوزوی درگیر و بکار بگیرد.

دبیر میز اسلامی سازی علوم انسانی با اشاره به اینکه پیش بینی کردیم که موسسه امام رضا(ع) بعنوان یک موسسه حوزوی بعنوان واحد مجری در این موضوع ورود کند و یک شورای سیاست گذاری و اجرایی تاسیس کند و با دو هدف اصلی و خاص که بیان شد، تمام بدنه حوزه و طرح های موجود را فراخوان بدهد.

اولیایی با تاکید بر اینکه اگر میز به این ضرورت اذعان داشته باشد و به صلاحیت موسسه امام رضا(ع) رای بدهد، خاطرنشان کرد: ما می توانیم این طرح را برای اجرا به موسسه امام رضا(ع) واگذار کنیم ولی با این ملاحظه که در مصوبه میز لحاظ شود که موسسه امام رضا بعنوان مجری موظف به تشکیل شورای سیاست گذاری و شورای اجرایی است که باید به تصویب میز برسد.

در ادامه اعضای شورای میز اسلامی سازی علوم انسانی نقطه نظراتشان را بیان کردند و دیگر طرح های ارسالی صفوف از جمله طرح نوخاسته گرایی جوهری و فلسفه پزشکی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما