Select Page

برگزاری جلسه شورای راهبری با موضوع بررسی عملکرد میز نظام سیاسی

طی این جلسه توضیحات تکمیلی پیرامون عملکرد میز مسائل نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران توسط دبیر محترم میز ارائه گردید سپس گزارشی از تاسیس و عملکرد هسته حکمرانی توسط دبیر محترم هسته ارائه و پس از آن به گزارش تحلیلی درباره فعالیت‌های میز در چارچوب مصوب توسط دبیرخانه شورا پرداخته شد. در پایان اعضای محترم به بحث و اعلام نظر پیرامون عملکرد میز نظام سیاسی پرداختند و مقرر گردید که این میز در حوزه‌های غیر‌پژوهشی هم ظرفیت سازی و فعالیت تعریف کند و بر جریان سازی و شبکه سازی اهتمام ویژه ای ورزد. هسته حمکرانی نیز در خصوص استحصال راهبردی از خروجی های پژوهشی اهتمام جدی نماید.

همچنین مقرر شد مرکز برنامه‌ریزی جهت تسهیل گردش فعالیت‌ها در فرایندها بازنگری به عمل آورده و سامانه جامع و مکانیزه‌ای را متناسب با راهبرد جدید دفتر (امتداد مسأله محوری در چرخه حکمرانی) طراحی کند.

افزون بر آن مقرر شد مرکز برنامه ریزی پستی سازمانی را جهت کارشناسی هسته حکمرانی ایجاد نموده و نمایندگان خود را جهت حضور در شورای قطب‌ها معرفی و الزام به حضور نماید.

معاونت منابع انسانی موظف گردید در حوزه منابع انسانی و سازو کار جذب، متناسب با راهبرد جدید دفتر بازنگری نماید.

مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی موظف شد با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تحت نظر میز نظام سیاسی دوره‌ای را جهت تربیت مربی ولایت فقیه طراحی و برگزار نماید.

علاوه بر آن مقرر گردید میز نظام سیاسی با همکاری دکتر معینی پور معاون فضای مجازی، هنر و رسانه طرح حوزه و طلبه انقلابی را آماده سازی و ارائه نماید.

آرشیو

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما