Select Page

وجود 411 پروژه و فعاليت قطبي در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 411 پروژه و فعاليت قطبي داريم که انواع فعاليت قطبي اعم از کتاب، همايش، نشست و... را شامل مي شود.

به گزارش دبیرخانه شورای راهبری دفتر تبليغات، حجت الاسلام والمسلمين نجف لک زايي در سومين نشست راهبردي مسألهمحوري که ويژه مديران ارشد و اعضاي هيئت علمي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در مجموعه فرهنگي فردوس وسف برگزار شد، اظهار داشت: اختراع سازمان توسط بشر براي اين بود که مي ديد برخي از فعاليت ها را نمي تواند به تنهايي انجام دهد، براي اين که فعاليت هاي عمده و بزرگ را بتواند انجام دهد، احتياج دارد که سازمان را به وجود بياورد.
وي گفت: اگر در تيم سازمان اهداف متفاوت و متعارف شود و هرکسي براي خود برنامه تعريف کند، ديگر آن اتفاق جمعي که قرار بود اتفاق بيفتد، تحقق نخواهد يافت. خوشبختانه به برکت مسأله محوري در دفتر اين اتفاق افتاد و امروز خوشنوديم که ميتوانيم بخشي از اقدامات خود را در اين زمينه ارائه کنيم. ديگر امروز آموزش، پژوهش و تبليغ جزاير مستقل از يکديگر نيستند بلکه هر کدام دارند ضلعي و وجهي از تلاشي را انجام مي دهند که در راستاي حل مسائل مشخصي تعريف شده است.  
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تصريح کرد: هماهنگي سازماني و انسجام و فهم مشترک سازماني فوق العاده اهميت پيدا مي کند و اين که ما به عنوان کسي که در صف فعاليت ميکنيم، همان برداشتي را از اهداف سازمان و برنامه هاي آن داشته باشيم که کساني که در ستاد، هيئت امناء و مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي طراحي مي کنند، آن برداشت را دارند. 
وي افزود: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 411 پروژه و فعاليت قطبي داريم و پروژه قطبي که گفته مي شود، مقصود کتاب نيست، بلکه انواع فعاليت قطبي که شايد کتاب يکي از خروجي هاي آن باشد و همايش، نشست و... را هم شامل مي شود. حدود 40 درصد عناوين و آمار قطبي مي شود، نه بودجه اي؛ از اين ميان 39 مورد اتمام يافته، 17 مورد حذف شده، 5 پروژه که يک درصد را شامل مي شود متوقف شده، 185 پروژه که در بر گيرنده 45 درصد کل پروژه ها را شامل مي شود، در حال انجام است و 93 مورد در حال تدوين طرح، 79 مورد نيز هنوز شروع نشده است. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايي درباره مجموعه فعاليت هاي مصوب پژوهشکده ها و مراکز در قطب ها به تفکيک قطب ها اظهار داشت: پژوهشکده هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به لحاظ توزيع بيان قطب ها، 26 درصد پروژه هاي پژوهشگاه که 108 پروژه را شامل مي شود، از قطب علوم اسلامي انساني است و 30درصد که 120 مورد است، مربوط به قطب نظام سياسي و اجتماعي اسلام و ايران مي باشد و 118 پروژه که 29 درصد پروژهها را در بر مي گيرد، مربوط به قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگي و 62 پروژه که 15 درصد را شامل مي شود، مربوط به قطب تعميق ايمان و باورهاي ديني و مبارزه با جريان هاي انحرافي مي شود. 
وي به مجموعه فعاليت هاي مصوب قطب ها به تفکيک ميزها پرداخت و گفت: ميز اخلاق 49 پروژه که دربرگيرنده 12 درصد پروژههاي پژوهشگاه، ميز سبک زندگي اسلامي 35 پروژه و 8درصد، ميز تحکيم نظام خانواده 33 پروژه و حدود 8 درصد، ميز تمدن اسلامي 53 مورد و 13 درصد، ميز مسائل اجتماعي اسلامي و ايران 15 پروژه و 4 درصد، ميز اسلامي سازي علوم انساني 29پروژه و 7درصد، ميز توسعه و توانمندسازي علوم اسلامي 73 پروژه و 18درصد پروژه هاي پژوهشگاه، ميز آموزش و پرورش 6 پروژه و 1 درصد، ميز توسعه و تعميق باورهاي ديني 31 پروژه و 8 درصد، ميز وهابيت و جريان هاي تکفيري 9 پروژه و 2 درصد، کارگروه فرق انحرافي 12پروژه و 3 درصد، ميز توسعه فرهنگ قرآني 10 پروژه و 2 درصد پروژه هاي پژوهشگاه را شامل مي شوند. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به وضعيت اجرايي فعاليت هاي قطب بر اساس اعضاي هيئت علمي و محققان رسمي تصريح کرد: 102 عضو هيئت علمي در پژوهشگاه داريم که حدود 15 نفر بيرون از پژوهشگاه هستند که يا به ساير سازمانها مأمور شده اند و يا در بخش هاي ديگر دفتر مشغول هستند و هيئت علمي فعال ما در پژوهشگاه کمتر از 90 نفر ميباشند که از اين ميان 77 عضو هيئت علمي موظفي شان از طريق قطبها پر شده است و 40 قرارداد برون سپاري پژوهشگاه با اعضاي هيئت علمي بسته شده است؛ موظفي 8 محقق رسمي از قطبها است و 4 مورد از برونسپاري هايمان از طريق محققان رسمي در حال انجام است؛ 129 پروژه توسط نيروهاي داخل پژوهشگاه انجام ميشود. 
وي افزود: برخي از پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي مثل مرکز مطالعات اجتماعي و تمدني 100 درصد پروژههايشان قطبي است و پژوهشکده اي مثل پژوهشکده اسلام تمدني بيشتر پروژه هايشان مصوب قطب ها مي باشد.
حجت الاسلام والمسلمين لک زايي در خصوص نمايندگان حقوقي و همکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در ميزهاي تخصصي اظهار داشت: تمامي مراکز و پژوهشکده هاي پژوهشگاه با قطب ها ارتباط دارند و در همه ميزها دوستان ما حضور دارند. 
وي به بيان ملاحظاتي در خصوص پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي اشاره کرد و گفت: در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که به لحاظ پروژه هاي قطبي متأخر بوده و فعلا 4کلان برنامه در دست انجام دارد که کلان پروژه قرآن و استشراق که 14 پروژه مصوب در اين کلان پروژه داريم که 7 مورد آن در حال انجام است و کلان پروژه مرجعيت علمي قرآن و کلان پروژه سبک زندگي بر اساس آموزه هاي قرآن و کلان پروژه جامع قرآن کريم از ديگر کلان پروژه هاي اين پژوهشکده به حساب مي آيد. بحث تجليل از قرآن پژوهان با بودجه 5 ميليون تومان از طرف قطب ها به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي واگذار شد که پژوهشگاه با همکاري مؤسسه التمهيد در قالب همايش علامه معرفت(ره) آن را برگزار کرد. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تصريح کرد: در پژوهشکده تاريخ و سيره اهل بيت(ع) پروژه دانشنامه اهل بيت(ع)، همايش اميرالمؤمنين علي(ع) الگوي عدالت و معنويت براي جهان امروز به مناسبت هزار و چهارصدمين سال شهادت آن حضرت در حال پيگيري است و دبيري قطب نظام سياسي و مسائل اجتماعي بر عهده حجتالاسلام والمسلمين مطهري است. 
وي افزود: امروز برکات مسئله محوري را مشاهده مي کنيم. امروز سطح مسأله محوري سطحي ملي است و دفتر تبليغات اسلامي در صدد رفع آن مسأله در سطح ملي است. پژوهشکده مهدويت و آيندهپژوهي همايش بين المللي نظريه انتظار در انديشه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي را برگزار مي کند و بسته جريان انحرافي احمد اسماعيل را در دست اقدام دارند که 7 پروژه در حال اجرا است. در پژوهشکده فلسفه و کلام اين پژوهشگاه، امور مربوط به تصويب کلان پروژه هاي «الحاد» و «سلفي پژوهي نوين»، کلان پروژههاي «کلام کاربردي» و «شيعه پژوهشي مستشرقين»، همايش ملي «تصوف؛ شاخص ها و نقدها»، همايش ملي «علم ديني»، همايش بين المللي «جاودانگي نفس در اسلام و مسيحيت»، و همچنين رييسي قطب و ميز و دبيري ميز تعميق و دبيري قطب بنيادهاي نظري در اين پژوهشکده دنبال مي شود. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايي اظهار داشت: در پژوهشکده اخلاق و معنويت راهبري پروژه هاي ميز خانواده، پيگيري علمي و اجرايي پروژه هاي ميز سبک زندگي، طراحي و پيگيري و اجراي کارگروه فرق در حوزه معنويت توسط گروه، مديريت قطب اخلاق و خانواده و مديريت ميز در اين پژوهشکده دنبال مي شود. پژوهشکده فقه و حقوق اجراي کلان پروژه بزرگ «فقه هنر»، تصويب کلان برنامه «مسائل مستحدثه فقهي در حوزه سبک زندگي»، تهيه ويژهنامه عدالت(شماره 78) مجله فقه با همکاري هسته عدالت پژوهي را بر عهده دارد. 
وي گفت: در پژوهشکده علوم و انديشه سياسي کلان پروژه «ولايت فقيه»، کلان پژوه «کارآمدي نظام سياسي و جمهوري اسلامي ايران»، برگزاري همايش «فاجعه منا» در سال 95، برگزاري همايش حوزه انقلابي در سال 96، برگزاري کارگاه «راهبرد نويسي» در سال 96 بر تمامي پژوهشگران، فصلنامه مطالعات سياسي اسلام به زبان عربي و انگليسي و پيگري تأسيس قطب سياست اسلامي در وزارت عطف انجام شده است. در پژوهشکده الهيات و خانواده کلان پروژه خانواده در حال پيگيري مي باشد و امور ديگري هم در حال انجام است. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تصريح کرد: در پژوهشکده اسلام تمدني پروژه هاي قابل توجهي از جمله تهيه ويژه نامه عدالت براي مجله پژوهشگاه هاي قرآني، برگزاري کرسيهاي ترويجي و نقد و کارگاه هاي تخصصي در راستاي مسائل ميزها، تعيين رويکرد پژوهشکده اسلام تمدني در راستاي مسئله ميز تمدن اسلامي و کتابخانه ديجيتال وهابيت با 15000 جلد در حال پيگيري است. 
وي افزود: پژوهشکده مديريت اطلاعات و مدارک اسلامي سه کار قابل توجه پايگاه مديريت اطلاعات و مدارک اسلامي تحت وب، مشارکت در پروژه علم سنجي دفتر تبليغات اسلامي، اصطلاح نامه هنر اسلامي را در دستور انجام دارند. مرکز احياي آثار اسلامي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي آمادگي خود را براي انجام پروژههاي قطبي موضوعي اعلام مي کنند. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايي اظهار داشت: در مرکز مطالعات اجتماعي و تمدني فعاليت هاي خوبي از جمله مجله هاي علمي پژوهشي و ويژه نامه عدالت، تأسيس هسته هاي عدالت و جهان اسلامي، کلان پروژه عيار تمدني جمهوري اسلامي، کرسي نظريهپردازي عدل شبکه اي، پشتيباني نرم افزاري امتداد فرهنگي، ترجمه هاي جديد در حوزه فرهنگ و دين در جريان است. 
وي گفت: در مرکز همکاري هاي علمي و بين المللي با همکاري پژوهشکده ها، برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي و اجراي برنامههاي چهلمين سال انقلاب را بر عهده دارد. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به بيان ملاحظات و پيشنهادهايي پرداخت و تصريح کرد: در پايان پيشنهادهايي مبني بر توجه به بسته خروجي ها در هر فعاليت(در راستاي افزايش بهرهوري) دسترسي مخاطبان به خروجي قطب ها(بخشي در کتابخوان همراه پژوهان امکانپذير شده و بايد کارشناسي در اين مسأله صورت بگيرد)، تعامل بيشتر صف و ستاد متناسب با مزيتهاي نسبي(اعتماد به بخش هاي تخصصي و تمرکز در آن)، برگزاري جلسات برخي رؤساي ميزها با پژوهشکده ها و مراکز(برخي انجام شده که اگر از سوي ديگر ميزها هم انجام شود، اثرات خوبي را در بر خواهد داشت)، انجام امور مربوط به قطب ها از طريق ساختارهاي جاري و افزودن پيوست فناوري اطلاعات به پروژه ها ارائه مي شود. 
بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما