Select Page

الگوی ارزیابی عملکرد قطب های فکری و فرهنگی ارائه شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرد: به یک دورنمایی از یک مدل سنجش اثر بخشی اقدامات فرهنگی رسیدیم.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی علیزاده، رئیس مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبلیغات اسلامی در جلسه ارزیابی عملکرد قطب های فکری و فرهنگی که با حضور دبیران قطب و میز برگزار شد، به چرایی رخداد جدید (تحول سازمانی از کارکرد گرایی به مسأله محوری) پرداخت و تاریچه ای از تشکیل قطب ها و مدل اجرای مسأله محوری را تشریح کرد.

وی افزود: سفارش دهنده و کارفرمای کار، هیات محترم امنا است و سفارش بر مسأله محوری و حرکت در مسیر فعالیت های قطبی بود و اینکه آیا قطب های فکری و فرهنگی موفق بودند یا خیر که به لسان سازمانی ترجمه آن همان ارزیابی عملکرد می شود.

رئیس مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بیان اینکه سال گذشته نشست سنواتی متمرکز هیات امنا که برای سیاست ها و تسهیل بودجه انجام شد، مشخصا خیلی جدی تر بحث ارزیابی انجام شد، افزود: سوالاتی از سوی اعضای محترم هیات امنا پرسیده شد، که چه اتفاقاتی در قطب ها در حال رخ دادن است و مرکز برنامه ریزی نیز متعهد شد که الگوهای ارزیابی را طراحی کند و ارزیابی را به مرحله اجرا بگذارد.

وی افزود: نکته اول اینکه در جلسات دیگر به این جمع بندی رسیدیم که از ارزیابی در سال های گذشته عبور کنیم و به قطب ها این فرصت را بدهیم که چون یک کار بدون الگو و سرمشق بعنوان یک کار پیشتازانه در کل نظام مدیریت فرهنگی کشور در دفتر تبلیغات اتفاق می افتد و به قطب ها این فرصت را بدهیم که به اصطلاح قطب ها مشق کنند و مشغول بازی های تدارکاتی خود باشند تا با توان کامل وارد میدان شوند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده بیان کرد: نکته دوم بعد از انجام این اقدامات این است که چه اتقافاتی در میدان افتاده است و چه گُلی به سر مسأله فرهنگی در عینیت بستر فرهنگی جامعه زدیم و آیا در آنجا شاهد بهبود و ارتقاء هستیم یا خیر؟

رئیس مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي در ادامه به تشریح نقش مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردی به طراحی الگوی ارزیابی راهبردی در اقدامات فرهنگی پرداخت و افزود: کشور از یک ضعف نبود و فقدان ابزار و ادوات سنجش اثر بخشی اقدامات فرهنگی رنج می برد، لذا در دفتر تبلیغات بیش از 3 سال ذهن مجموعه مرکز برنامه ریزی را درگیر کردیم و سراغ الزامات فرایند و سازوکار سنجش اثربخشی که همان رصد پسینه اقدامات است؛ رفتیم و  به یک دورنمایی از یک مدل رسیدیم.

وی اضافه کرد: در منطق اولیه مرکز برنامه ریزی را مجاب کرده است تا رصد پسینی یا سنجش اثربخشی اقدامات میزکارهای تخصصی را در قطب های فکری و فرهنگی انجام دهیم. در عین حالی که منطقی است که یک سازمان بزرگ با بودجه های کذایی و تدابیر، مقدمات و سازوکارهای بزرگ مورد ارزیابی قرار بگیرد، نگاه هیات محترم امنا به قطب های فکری و فرهنگی در فضای اعتماد است و بدنبال مچ گیری نیست.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده همچنین اظهار کرد: مجموعه راهبردی، اداره کل برنامه، بودجه و ارزیابی و دبیرخانه شورای راهبری چون راه و مشق طی نشده را پیمودند، یک کار سنگین برعهده آنها بود تا این فرم الگوی ارزیابی راهبردی طراحی شود البته ملاحظاتی در این الگو داشتیم که از طرفی بیش از چند فیلتر آسان کننده برای میزها گذاشتیم و از طرفی دیگر نیز بتوانیم نظر جمعی از اعضای هیات محترم امنا را اقناع و رضایت ایشان را جلب کنیم.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: نحوه تکمیل مرحله اول فرم الگوی ارزیابی راهبردی در جلسه امروز ارائه می شود و میزکارهای تخصصی می بایست نهایتا تا دو هفته کاری آینده فرمهای خود را تحویل مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی بدهند و جلسه دوم نیز در حین این مدت تشکیل خواهد شد.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما