Select Page

آرشیو اخبار

آیت الله اعرافی: فعالیتهای قطب ها در جهت بازسازی و بسط حوزه در قلمرو معرفتی و دانشی است

مدیر حوزه های علمیه با تایید و تاکید بر اقدامات قطب های فکری و فرهنگی گفت: کل فعالیتهای قطب ها را در جهت بازسازی حوزه و رفتن به سمت بسط حوزه در قلمرو معرفتی و دانشی میدانم و فهمم از این اقدامات، همین است و با آن کاملا همراه و موافقم.

ادامه خبر

آیت الله فاضل لنکرانی: قطب های فکری و فرهنگی راه حل عمیق اندیشیدن حوزویان را تبیین کند

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار گفت: ما از اهداف اصلی حوزه فاصله گرفته‌ایم؛ هدف اصلی این بود که طلبه تربیت شود و محوریت برای دیانت مردم، اخلاق مردم، سیاست مردم و ... در همه امور است.

ادامه خبر

جلسه همفکری میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی برگزار شد

جلسـه همفکری میز تخصصی توسـعه و توانمندسـازی علوم اسلامی با بررسی مسـائلی همچـون جریـان هـای فکـری اسـلامی جهـان عـرب، مرجعیـت علـوم اسـلامی و الزامـات حضـور متفکـران علـوم اسـلامی در جهـان عـرب برگـزار شـد.

ادامه خبر

پروژه تحقیقاتی تأثیر شرایط اجتماعی در اجتهاد ذیل میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در حال انجام است

مجـری پـروژه تحقیقاتـی تأثیـر شـرایط اجتماعـی در اجتهـاد گفـت: مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه شـرایط حا کـم بـر زندگـی مجتهـد چـه تأثیـری میتوانـد در اجتهـاد، اصـول فقـه و فهـم او از ادلـه داشـته باشـد.

ادامه خبر

ترجمه کتب با موضوع روش شناسی در علوم اسلامی در دستور کار میز قرار می گیرد

دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: در دومین جلسه کمیته ترجمه میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی مصوب شد که ترجمه کتابهای با موضوع روش شناسی در علوم اسلامی در دستور کار میز در سال 1398 قرار بگیرد.

ادامه خبر

ورود میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی به شمال آفریقا

دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی خبر داد: برگزاری سلسله نشستهای نقد و نظریه پردازی اندیشمندان کشورهای اسلامی شمال آفریقا و ایران از طرف مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی پیشنهاد شد.

ادامه خبر

تأکید رییس میز توانمندسازی علوم اسلامی بر افزایش منابع در پایگاه کتابخانه دیجیتال

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی گفت: اگر کتابخانه دیجیتال نتواند منابع خود را به صورت تمام متن ارائه کند، هیچ مزیت نسبی نسبت به بانک های اطلاعاتی که صرفا اطلاعات مختصری از کتابها را ارائه می کنند ندارد.

ادامه خبر

دیدار شیخ شفیق جرادی از علمای مشهور لبنان با اعضای میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی

در دیداری که بین شیخ شفیق جرادی رئیس معهد المعارف الاسلامیه با رئیس و اعضای میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی برگزار گردید، بر همکاری های مشترک بین دو کشور در حوزه علوم اسلامی و انسانی تاکید شد.

ادامه خبر

آیت الله علوی بروجردی: مسائل فقهی باید متناسب با نیاز جامعه بروز شوند

آیت الله علوی بروجردی در این دیدار گفت: فقه ما براساس روایات تدوین شده است و قدما به تناسب نیاز زمان مسائل فقهی را داخل می‌کردند، اما امروزه نیاز بیشتری پیدا شده و نیاز به تحول در حوزه مسائل فقهی داریم.

ادامه خبر

اعلام آمادگی میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی برای میزبانی نشست مشترک مدیران آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی

رئیس میز توسعه وتوانمندسازی علوم اسلامی پیشنهاد داد: نشستی با حضور مدیران آموزشی دفتر برگزار شود تا در این جلسات، مشکلات کلان در زمینه آموزش مشخص و سپس راه حلهای متناسب با آن به ریاست دفتر پیشنهاد شود.

ادامه خبر

مرجعیت علمی قران به معنای تأثیرگذاری قران بر علوم است

رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در میزگرد علمی چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن اظهار داشت: ساده انگاری آن است که مرجعیت علمی قران در یک چیز خلاصه شود و آن این که گزاره‌های علوم مختلف، مستقیما از قران استخراج شود.

ادامه خبر

با تربیت افراد در حوزه های علوم اسلامی از رشد نحله های اِلحادی و دین ستیز جلوگیری کنیم

رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: سعی ما این است که مباحث بین رشته ای را توسعه دهیم و تجربه جدیدی در علوم اسلامی بدست آوریم تا عملا با درک نیازهای جدید و پرسش های تازه ای که در علوم اسلامی مطرح است، بتوانیم در این حوزه پاسخ ها را ارائه کنیم.

ادامه خبر
Loading
123>>>

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما