Select Page

تدوین سند مرجعیت علمی قرآن کریم در دفتر تبلیغات اسلامی

نخستین نشست هم اندیشی با موضوع مرجعیت علمی قرآن و تأثیر آن بر علوم، با حضور ریاست دفتر تبلیغات اسلامی، اعضای کارگروه مرجعیت علمی قرآن و اساتید و کارشناسان علوم سیاسی به همت کارگروه مرجعیت علمی قرآن ذیل میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و رئیس کارگروه مرجعیت علمی قرآن، در ابتدای نشست هم اندیشی مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی، با خیر مقدم به اعضای کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم و نخبگان علوم و اندیشه سیاسی، به سیر شکل گیری کارگروه و پروژه مرجعیت علمی قرآن که بخش دوم مسأله میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن می باشد، پرداخت و عملکرد کارگروه و تدوین سند مرجعیت علمی قرآن را تشریح نمود.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک، دبیر علمی این نشست، به تبیین موضوع نشست پرداخت و در این خصوص گفت: سند مرجعیت علمی قرآن کریم نتیجه بیش از یک سال بحث و گفتگوی علمی در کارگروه مرجعیت قرآن بوده است.

وی افزود: تقاضای ما این است که اساتید علوم سیاسی، ابتدا نظرات خود را در مورد این سند و بکارگیری آن در دانش علوم سیاسی ارائه نمایند، سپس راهکارها و شیوه های کاربردی کردن این سند در دانش سیاسی را مطرح کنند و در نهایت پیشنهادهای کاربردی خود در موضوعات پایان نامه، مقاله، نشست و هم اندیشی ارائه نمایند.

سپس اساتید حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود در خصوص سند مرجعیت علمی قرآن، کاربرد سند در علوم سیاسی و تأثیرگذاری قرآن در دانش سیاسی پرداختند که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین نکات مطرح اشاره می گردد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین عبدالله نظرزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص این سند گفت: مقدمه این سند، نارسا است و در خصوص علم، باید تعریف دقیقتری صورت گیرد. علم مدرن، ریشه و خواستگاه در اندیشه های باستان دارد اینها از سر دشمنی با دین به وجود نیامد؛ بلکه به اقتضائات و نیازها و ایجاد شهرنشینی که مفهوم مدرن بود، این دانش ها شکل گرفته است.

وی افزود: علم حاصل گزاره ها و آموزه های است که دانشمندان در پاسخ یک نیاز به جود آورده اند لذا در سند نباید نسبت به تشکیل علم ها و دیسپلین ها موضع مخالف بگیریم.

سپس حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به توان و امکانات دفتر، موافق این پیشنهاد رئیس دفتر هستم که فاز اول کار ما، علوم انسانی و اسلامی باشد و نکته دیگر اینکه نیاز شدید داریم از قرآن کریم در حوزه سیاست های کلان نظام استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر تقریبا رابطه در این حوزه قطع است و باید سیاست های کلان از قرآن گرفته شود. که آن سیاستها، شامل سیاستهای فراراهبردی هم می شود، مثل بحث عدالت.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه غلظت سند، دانشی است نه مدیریتی، اظهار داشت: بعد از سیاست های کلان، سیاستهای بخشی است و در مورد سیاست بخشی یا راهبرد، مثل سیاست های حاکم بر بخش سیاست، بر بخش فرهنگ، خانواده و اقتصاد، بخش دوم، تاکتیکها و بخش سوم، تکنیک ها است که باید مبتنی بر این سیاستها اعم از راهبردی و بخشی باشد.

سپس محمد پزشکی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: علم سیاست، یکی از پیچیده ترین دانش‌ها است. در خود علم سیاست شیوه های مختلف و متضاد وجود دارد و وقتی علوم مختلف با قلمرو های مشترک مثل جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و ... مطرح می شوند، مباحث و تضارب آراء بسیاری به وجود می آید.

وی افزود: وقتی می گوییم علم سیاست، از آن هزاران معنا در می آید که با هم سازگار نیست. همچنین مکاتب و تفکرات مختلف که نظرات متفاوت و ناسازگار با هم دارند، وجود دارد. این سند، این روش و شقوق را در بر نمی گیرد و بیان نمی کند. برای تولید علم سیاسی قرآنی، باید سوالات علم سیاسی را مطرح نموده و جواب این سوال ها را از قرآن استنطاق کنیم.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا با شاره به اینکه واژه مرجعیت علمی، بار معنایی دارد در حالی که مشکل ما لزوما مرجعیت نیست، گفت: مشکلی که ما از آن رنج می بریم و انقلاب اسلامی مطالبه می کند این است که ما علوم دینی قرآنی نداریم.

وی افزود: آن چیزی که مهم است و متولی ندارد، علم دینی، یعنی علم استنباطی است. علومی در دنیا شکل گرفته است؛ لکن فارغ از آنها، ما باید برگردیم به قرآن و بینیم خود قرآن چه می گوید. البته آموزه ها را از قرآن بگیریم نه اینکه گزاره های علم را با قرآن تطبیق کنیم. خود قرآن را مطالعه و وحی را تبدیل به دانش زندگی و قانون کنیم؛ دقیقا همان کار که انقلاب اسلامی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا با بیان اینکه همه قوانین پیشرفته دنیا را گرفتیم و در قانون اساسی و در قوانین جمهوری اسلامی به کار بردیم، ولی دانش دینی ایجاد نکردیم، اظهار داشت: ما اکنون در حکومت، دانش دینی نداریم. فقه سیاسی متولی این است که علم حزب داری را تولید کند. ما قرآن را پذیرفتیم، اما آموزه های سیاسی قرآن را منسجم نکرده و تولید نکردیم. 

وی افزود: انواع مرجعیت ها متولی دارند اما ما می خواهیم دانش سیاسی دینی تولید کنیم حتی تا اندازه امضای تجربه دانش های موجود، به اعتبار اینکه قرآن امضاء می کند؛ همانگونه که پیامبر(ص) علم زمان خودش را امضاء می کرد و دینی می شد. لذا ما قرآن را منبع بدانیم نه مرجع.

سپس حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی میرعلی گفت: کار بسیار خوبی انجام شده و اولین گام در این راستا برداشته شده است. لکن آیا این سند باعث نمی شود در بحث انحرافاتی مثل داعش، سلفی و غیره که منبع را قرآن می دانند، با چالش ربرو به شویم. آیا چالش های این سند را تدوین کرده ایم و نقاط ضعف آن را استخراج نموده ایم. یعنی این سند چه ضمانت اجرایی دارد که مرجعیت قرآن ما از سلامت لازم برخوردار باشد که مورد تفاسیر گوناگون قرار نگیرد. چرا که داعش و سلفی ها هم قرآن را مرجع می دانند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی گفت: چون این سند، از اسناد بالادستی است، موردی بحث کردن آن در علوم، مثل علم سیاست صحیح نیست. تعیین جغرافیایی سند، تعیین اصول و مکانیسم عمل، تعیین الگوها، و بیان چالش ها، نتایج و کارکرد مرجعیت علمی قرآن، امری ضروری است. ضمن اینکه تکلیف قرآن و اسلام در سند روش نیست.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سبحانی، رئیس قطب توسعه و تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق انحرافی ضمن تشکر از اعضای کارگروه مرجعیت که برای تدوین این سند زحمت کشیده اند، گفت: نکاتی که اعضا مطرح نمودند، قابل تأمل بود. طبق برنامه ما تا پایان سال، 6 جلسه هم اندیشی، 12 نشست، و مجموعه مقالات برآمده از سند خواهیم داشت.

وی نگاه کارگروه مرجعیت را  نسبت به سند مرجعیت علمی قرآن کریم بر پایه علوم اسلامی و انسانی خواند و پیشنهاد کرد: در عرصه های علوم ، سایر علوم به خاطر وجود ایهام حذف شود. لذا به سه بخش محدود می گردد و نکته آخر اینکه یکی از این نشست ها را به علوم طبیعی اختصاص می دهیم.

در انتها مرتضی غرسبان دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن در خصوص برگزاری این هم اندیشی گفت: کارگروه مرجعیت علمی قرآن، پس از تدوین سند مرجعیت علمی قرآن کریم، برگزاری نشست های تخصصی و جلسات اندیشه ورزی و هم اندیشی با متخصصین علوم مختلف را تا پایان سال برگزار می کند.

وی افزود: این هم اندیشی با اساتید علوم سیاسی، نخستین جلسه از سلسله جلساتی است که برای حضور در این نشست، هم از اساتید دفتر در پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و هم از اساتید سایر مراکز و موسسات خارج از دفتر تبلیغات، دعوت به عمل آمده است.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما