Select Page

آرشیو اخبار

از مستند «اعمـاق تاریکی» رونمایی شد

مراسـم رونمایـی از اولیـن مسـتند نقـد افکار گروه های تکفیری با عنـوان «اعمـاق تاریکی» بـه همـت میـز وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی بـا حضـور تهیـه کننـده و کارگـردان ایـن مسـتند برگزار شـد.

ادامه خبر

نشست علمی دو روزه با موضوع «مرجعیت علمی قرآن کریم» در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار شد

دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن گفت: این نشست با موضوع نهایی کردن سند مفهوم شناسی مرجعیت علمی قرآن برگزار شد و متخصصان و علاقه مندان به حوزه مرجعیت علمی قرآن کریم می توانند مباحث مربوط به این حوزه را از طریق سایت مرجعیت علمی قرآن کریم به آدرس qsa.isca.ac.ir دنبال کنند.

ادامه خبر

«وهابیت» بیشترین استفاده از فضای مجازی را دارد

رئیــس میــز تخصصــی وهابیــت دفتــر تبلیغــات اســلامی قــم القــای شــبهات را مهـم تریـن ابـزار جریـان هـای انحرافـی عنـوان کـرد و گفـت: فرقـه وهابیـت امـروزه بیشــترین اســتفاده ممکــن را از فضــای مجــازی در راســتای جــذب مخاطــب و دســتیابی بــه اهــداف انحرافــی خــود دارد.

ادامه خبر

نشست علمی «کلام کاربردی» با موضوع حضور و امتداد باورهای دینی در عرصه های فردی و اجتماعی برگزار می شود

نشست علمی «کلام کاربردی» با موضوع حضور و امتداد باورهای دینی در عرصه های فردی و اجتماعی ویژه اساتید و دانشجویان کلام اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می شود.

ادامه خبر

تأسیس قطب ها و تغییر راهبرد به مسأله محوری امری لازم و ضروری برای دفتر تبلیغات اسلامی بود

عضو شورای میز تعمیق باورهای دینی گفت: میزکارهای تخصصی می توانند نیازهای جدی جامعه را حمایت و اولویت بندی کنند و مبلغین و جریان کلی تبلیغ دین را در جامعه جهت بدهند و موثر واقع شوند.

ادامه خبر

فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث بازنگری و ریکاوری فعالیت قطب ها می شود

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی گفت: فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث می شود قطب ها یک بازنگری، ریکاوری و انبارگردانی نسبت به فعالیت هایی که صورت گرفته و داده هایی که در اختیار دارند، انجام دهند.

ادامه خبر

چشم انداز میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی قطب های فکری و فرهنگی گفت: برای چشم انداز سه سال آینده میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی، اهتمام میز بر روی بحث شبکه سازی و جریان سازی است و سیاست ها و فعالیت های میز را به این سمت سوق داده ایم.

ادامه خبر

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن مسابقه سبک زندگی قرآنی را برگزار میکند

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی، مسابقه بزرگ کتاب‌خوانی با عنوان سبک زندگی قرآنی را برگزار می‏کند. 

ادامه خبر

فعالیت میز قرآن برای تنظیم سند علمی مرجعیت قرآن

دبیـر میـز توسـعه و تعمیـق فرهنـگ قـرآن قطـب هـای فکـری و فرهنگـی گفـت: ایــن میــز بــا هــدف بــالا بــردن غنــای فرهنگــی قــرآن در جامعــه، نســبت بــه تدویــن و تنظیــم ســند جامــع علمــی مرجعیــت قــرآن اقــدام کــرده اســت.

ادامه خبر

در جلسه مشترک میز قرآن و اداره قرآن و حدیث معاونت تهذیب حوزه علمیه تعاملات بین سازمانی بررسی شد

در راستای مسأله محوری قطب های فکری – فرهنگی و تعامل دفتر تبلیغات با مجموعه های خارج از دفتر، جلسه مشترک میز قرآن و اداره قرآن و حدیث معاونت تهذیب حوزه های علمیه برگزار شد.

ادامه خبر

کرسی علمی-ترویجی «مرجعیت علمی قرآن در علوم سیاسی»

در راستای مسأله محوری قطب های فکری – فرهنگی و با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کرسی علمی-ترویجی با عنوان «مرجعیت علمی قرآن در علوم سیاسی» و با هدف تعیین دایره اثرگذاری قرآن کریم در علم سیاست، برگزار شد.

ادامه خبر
Loading
123>>>

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما