Select Page

جلسه مشترک پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی

جلسه مشترک پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی با بررسی پیشرفت و نحوه ادامه کار پروژه‌های مرتبط با قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی( تبلیغ نیوز )، در ابتدای این نشست مشترک، حجت الاسلام عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی «مدیر گروه تدوین سازمان‌های دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به توضیحاتی درباره پروژه‌های جاری این گروه پرداخت و در ادامه جلسه، این پروژه ها از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفتند.

با توجه به اتمام فاز اول اصطلاح‌نامه «هنر اسلامی» گزارشی در این خصوص ارائه شد و سپس نکاتی در خصوص مشخصات طرح مذکور توسط دبیر میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی مطرح گردید؛ در ادامه، برای تولید فرهنگ نامه «فلسفه اسلامی» تصمیم گیری شد.

در نهایت، تصمیماتی برای ادامه کار اتخاذ گردید؛ در این جلسه بنا شد که فایل خروجی نهایی اصطلاحنامه «معماری اسلامی» (آثار) جهت ملاحظه و اعلام نظر به میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی ارسال گردد.

همچنین قرار شد که ارتباط با مراکز و سازمان‌های مهم هنری و اشخاص متخصص در این حوزه و استفاده از نظرات ایشان در دستور کار ادامه پروژه اصطلاح نامه «هنر اسلامی» قرار گیرد و فاز بعدی پس از اتمام  اصطلاح‌نامه معماری، اصطلاح‌نامه «خوشنویسی» تعیین شد.

در این جلسه مقرر شد در خصوص بودجه مورد نیاز اصطلاح‌نامه «معماری اسلامی»، اداره امور پژوهشی پژوهشکده با مشورت حجت الاسلام سیدمحمدرضی آصف‌آگاه «دبیر میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی» بودجه مورد نیاز را پیشنهاد دهند و در خصوص درخواست بودجه برای فرهنگنامه «فلسفه اسلامی»، میز در صورت تزریق از محل دیگر (مثل بودجه در اختیار ریاست دفتر) مخالفتی ندارد و استقبال می‌نماید.

قابل ذکر است پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ذیل پروژه های متنوع قطبی ارتباط مستمر با میزهای مرتبط را در فعالیت ها و برنامه های خود دیده است؛ در همین راستا، در سال 1399 سه جلسه با قطب‌های فکری- فرهنگی مرتبط به پروژه های پژوهشکده برگزار کرده است.

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما