Select Page

فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث بازنگری و ریکاوری فعالیت قطب ها می شود

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی گفت: فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث می شود قطب ها یک بازنگری، ریکاوری و انبارگردانی نسبت به فعالیت هایی که صورت گرفته و داده هایی که در اختیار دارند، انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در جلسه شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: برخی از روسای قطب و میز بیان کردند که فرم الگوی ارزیابی عملکرد نواقصی دارد و این جلسات شورای راهبری برای اصلاح همین موارد تشکیل شده و اگر این فرم ایراداتی دارد و حتی می بایست متناسب با فعالیت های میز طراحی شود، عنوان شود تا در تصمیم گیری ها لحاظ کنیم.

وی افزود: فرم الگوی ارزیابی عملکرد، میزها را ملزم کرد که مشخص کنند فعالیت هایی که روی تشخیص مسئله طراحی کردند، عملا در چه قالب هایی قرار می گیرند. ممکن است یک میزی حجم فعالیت هایش را روی بینش سازی برده است ولی باید باوری سازی و شبکه سازی هم انجام دهد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه امکان دارد با تحلیلی که اداره کل مطالعات راهبردی مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی انجام می دهد میز به این نتیجه برسد که از برخی موارد غافل شده است، اظهار داشت: ممکن است برای حل مسئله، میز نیاز داشته باشد فعالیت های جدیدی را تعریف کند تا بتواند فعالیت های قبلی را بالانس کند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی، رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با جریان ها و فرق انحرافی گفت: مدلی که با عنوان الگوی ارزیابی عملکرد ارائه شده یک مدل جدید است. در آغاز شکل گیری قطب ها و میزها بحث مسئله شناسی، راهبردسازی و راهکارهای حل مسئله مطرح بود و برنامه ریزی ها بر این اساس شکل گرفت، ولی در حال حاضر برش دیگری به ماجرا زده می شود.

وی با تاکید بر اینکه الگوری ارزیابی عملکرد نقطه قوت قطب ها محسوب می شود، افزود: این ارزیابی عملکرد باعث می شود قطب ها یک بازنگری، ریکاوری و انبارگردانی نسبت به فعالیت هایی که صورت گرفته و داده هایی که در اختیار دارند، انجام دهند.

در ادامه حجت الاسلام والمسملین حسن شیخ الاسلام، رئیس اداره کل مطالعات راهبردی مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی با ارائه تحلیل این اداره کل نسبت به فرم الگوی ارزیابی عملکرد که توسط قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با جریان ها و فرق انحرافی تکمیل شده با روسای میزهای این قطب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بيشتر

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما