Select Page

برگزاری پنجمین نشست راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی با محوریت لوازم اجرایی سازی راهبرد جدید

به گفته مدیرکل مطالعات راهبردی و قائم مقام دبیر شورای راهبری قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با توجه به تصویب راهبرد جدید مبنی بر امتداد مسئله محوی در چرخه حکمرانی کشور لازم بود لوازم سازمانی تحقق این راهبرد مورد بحث قرار گیرد. این موضوع ضرورت برگزاری نشست راهبردی پنجم دفتر تبلیغات اسلامی را ایجاب کرد.

علی اسکندری با بیان اینکه راهبرد جدید دفتر به عنوان فاز دوم حرکت مسئله محوری و به منظور ارتقاء این رویکرد مطرح شده است، خاطر نشان کرد این راهبرد گامی رو به جلو برای بهره ور نمودن ظرفیت‌های بالفعل دفتر و فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه در راستای حل مسائل منتخب دفتر در سطح ملی است. در فاز اول مسئله محوری تلاش شد که بخش های مختلف دفتر با رویکرد مسئله محوری همراستا شوند و اکنون که دفتر به یک بلوغ نسبی در این رویکرد رسیده لازم است، به منظور ایفای نقش موثرتر در حل مسائل منتخب در سطح ملی،  این رویکرد را در چرخه حکمرانی کشور امتداد بخشد.

وی افزود در این راهبرد، دفتر با تقویت تعاملات به دنبال شناسایی، فعال سازی و به کار گیری ظرفیت های موجود در عرصه حکمرانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در موضوعات و مسائل مورد نظر است. این مهم با متناسب سازی فعالیت‌ها و محصولات دفتر، امتدادبخشی آنها در چرخه حکمرانی و تلاش برای همسویی و هم افزایی نقش آفرینان مرتبط با مسئله در عرصه حکمرانی قابل تحقق است. نقطه عطف این راهبرد کارآفرینی حل مسئله براساس طرح کلی و نقشه ای جامع است.

قائم مقام دبیر شورای راهبری قطبهای فکری و فرهنگی در ادامه بیان کرد که پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و گفتگو با صاحب نظران روشن شد که پیاده سازی راهبرد جدید دفتر، نیازمند اجماع مدیران دفتر بر محورهایی بود که در 6 بند قابل طرح است:

  1. موضوع تمرکز قطب های فکری فرهنگی بر مسائل محدود از اهم موضوعات بود. چالش اصلی این مبحث آن بود که تسری راهبرد جدید به همه مسائل در توان و مقدورات دفتر نمی‌باشد از این رو نیاز است جهت محدودسازی مسائل برای عملیات امتداد مسئله‌محوری تدبیر شود.
  2. واضح است که فعالیت‌ها و ظرفیت‌هایی در دفتر وجود دارند که به هر دلیل امکان همسو شدن با راهبرد جدید دفتر را ندارند، چنان‌که در اصل رویکرد مسئله‌محوری نیز به همین‌ گونه بود. باید نحوه مواجهه با این ظرفیت های غیرراهبردی را مشخص نمود.
  3. نقش صفوف در راهبرد جدید باید مورد بررسی قرار می گرفت یکی دیگر از دغدغه‌های پیاده‌سازی راهبرد جدید نحوه استفاده از ظرفیت صفوف دفتر است. تا کنون صفوف در فرآیند تصمیم‌گیری میزکارهای تخصصی نقش آفرینی چندانی نداشته‌اند. تصمیم گیری در خصوص مشارکت صفوف در تدوین بسته های تعاملاتی و عملیاتی با سازوکارهای جدید، نیازمند بحث و بررسی دقیق بود. 
  4. مسلماً تحقق راهبرد جدید مستلزم تغییراتی در فرآیندهای ستادی دفتر می‌باشد اما محل بحث در چگونگی و نحو‌ه‌ی این تغییرات است. از آنجا که راهبرد جدید دارای ماهیت بسیار منعطف و ابر مانند می باشد، شاید چارچوب‌های ستادی از ابتدا نتوانند اجرای راهبرد را تمشیت نمایند از این رو می بایست در چیستی و چگونگی این چاچوب ها و لوازم ستادی تحقق راهبرد جدید دقت بیشتری می‌شد.
  5. گستردگی تعاملات برون سازمانی در راهبرد جدید دفتر تاسیس یک کمیته جامع ارتباطی تعاملاتی متشکل از عناصر درونی و برونی موثر و دانشی را ایجاب می کند که از نیازهای اساسی پیشبرد و موفقیت راهبرد جدید است اما منطق و سازوکار این تعاملات نیازمند بررسی بود.
  6. پس از تشکیل کمیته تعاملات دفتر اولاً ضرورت دارد نسبت به شناسایی ساختارها و وظایف ناظر به تعاملات راهبردی برون سازمانی در بخش های مختلف دفتر اقدام شود و در صورت نیاز بازنگری در ساختارها و وظایف موجود صورت پذیرد.

آقای اسکندری در پایان گفت نشست راهبردی پنجم با حضور ریاست دفتر، روسا و دبیران قطب های فکری فرهنگی، معاونین، رؤسای میزها کارهای تخصصی و مدیران کل مرکز برنامه ریزی در مجموعه فرهنگی وسف به منظور بررسی این محورها و همفکری در خصوص دیگر الزامات اجرایی سازی راهبرد جدید دفتر برگزار گردید که ماحصل مباحث پس از بررسی و جمع بندی در شورای راهبری ارائه خواهد شد.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما