هشتاد و نهمین جلسه شورای راهبری

هشتاد و نهمین جلسه شورای راهبری قطب های علمی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

دستور کار جلسه، ادامه گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در عملیاتی‌سازی مسأله محوری و الگوی نظارت و ارزیابی فرایند اجرای طرح‌های مسأله محوری بود.

در این جلسه، راه‌اندازی رشته مطالعات خانواده مصوب گردید. در این رابطه ضمن پیگیری راه‌اندازی دوره مذکور در موسسه امام رضا(ع) مقرر گردید که این دوره در دانشگاه باقرالعلوم(ع) هم در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مقرر گردید که موضوعات پایان‌نامه‌های دانشگاه باقرالعلوم(ع) که در حال تدوین و یا تصویب هستند، پس از بررسی و تأیید میزهای مربوطه به عنوان برنامه‌های مسأله محور دانشگاه شناسایی و گزارش شوند.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

ویدئوهای متنخب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما