هشتاد و نهمین جلسه شورای راهبری
جلسه شورای قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران
جلسه شورای میز تخصصی تمدن اسلامی
جلسه قطب علوم انسانی و دبیرخانه شورای راهبری قطب ها
انتصاب دبیر جدید میز مسائل اجتماعی اسلام و ایران
1

تصویر روز

صوت هفته

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

ویدئوهای متنخب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما