Select Page

اخلاق ، خانواده و سبک زندگی

میز اخلاق

مسأله منتخب میز:
مسأله اول: ضعف اخلاق تبلیغ دین در حوزه مبلغان و سازمان‌های تبلیغی
مسأله دوم: ضعف فرهنگ صداقت در جامعه ایران

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

شناسنامه تفصیلی مساله

R

سیاست ها

R

بسته اقدامات

پژوهش، عنصر اصلی تولید دانش است

رئیس قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی گفت: برای مسئله محور شدن دانشگاه باید دوره های تدریبی و تمهیدی جهت ممهز و مجرب شدن اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار گردد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت اسلام والمسلمین مهدی علیزاده، رئیس قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی، در جلسه شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی، نکاتی را در مورد پیش نیازهایی که دانشگاه مسئله محور نیاز دارد را عنوان کرد و گفت: در محور اول عدم غفلت از استاد و دانشجو باید در نظر گرفته شود و این امر نیاز به دوره آمادگی از قبیل دوره های معرفتی و انگیزشی برای استاد و دانشجو داریم.

وی با اشاره به دوره های فرصت مطالعاتی برای اساتید، تصریح کرد: اگر این فرصت ها را جزو موظفی اساتید قرار دهیم، می توانیم استاد را آماده کنیم و یک خروجی در راستای مسئله محوری داشته باشیم و برای دانشجو هم می توانیم دوره ها و اردوهای فشرده جهت تقویت مسئله محوری برگزار کنیم.

رئیس قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی با بیان اینکه راهی که از اندیشه سازی تا شبکه سازی می خواهیم طی کنیم؛ الزاماتی دارد، گفت: گاهی گفتمان سازی، باورسازی و ضائقه سازی نیازمند به نرم افزار تولید دانش دارد؛ لذا همه چیز پشت در مانده تا پژوهش اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه دوره های تدریبی و تمهیدی برای این است که اساتید ممهز و مجرب شوند برای زدن به خط، افزود: واقعیت این است که شرکت مادر و بزرگِ حوزه فرهنگ و علم که دفتر تبلیغات اسلامی است و تمام اجزای معنادار سازمانی همدیگر را تکمیل می کنند، برای مسئله محور شدن باید حوزه پشتیبانی پژوهشی آن به گونه ای آماده شود که حوزه ای که میز رصد کرده است، حوزه تولید علم را انجام و تحویل دهد.

رئیس قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی افزود: اینکه کار باید از درون گروه ها در دانشگاه شروع شود؛ درست است ولی اینکه استاد در سپهر معنایی خود یک نظام مسائلی در موضوعات مسئله ها استخراج کند و ذیل فیلد کلی آنرا در دانشگاه به تصویب برساند، یک فاصله با نقشه عملیات میز پیدا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده خاطرنشان کرد: یادمان نرود که برای اتفاق اصلی که همان مسئله محوری است، چفت و بس معماری و مهندسی ارتباط میز و گروه ها و پژوهشکده ها جدی تر از این فرایندها است.

بيشتر

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما