قطب بنیادهای نظری

جلسه قطب علوم انسانی و دبیرخانه شورای راهبری قطب ها
بررسی طرح شتاب دهنده علوم اسلامی
بازدید مدیران قطب بنیادهای نظری از مرکز ملی پاسخگویی

طراحی و پیاده سازی : مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما