Select Page

احیای دو گفتمان اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامیِ پیشرفت توسط قطب های فکری وفرهنگی

در دیدار سید حامد عاملی، رئیس هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی (معاونت پژوهشی حوزۀ علمیۀ خراسان‌رضوی) و حجت الاسلام والمسلمین علی نعمتی، دبیر هیئت با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی بر همکاری قطب ها جهت احیای گفتمان اقتصاد مقاومتی و گفتمان الگوی اسلامیِ پیشرفت تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی حوزۀ علمیۀ خراسان‌رضوی در دیدار با رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی که زیرمجموعۀ حوزۀ علمیۀ خراسان است، قصد احیای گفتمان اقتصاد مقاومتی و گفتمان الگوی اسلامیِ پیشرفت توسط متخصصان حوزوی دارد.

وی افزود:  دوره‌های پودمانی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی که استمرار هم دارد، به نوعی «پیشران» است برای هدایت طلاب به سطوح بالاتر. لذا اولویت اول هیئت، همین دوره‌های پودمانی و سپس طراحی دورۀ سطح 4 است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی گفت: این هیئت در حوزۀ آموزش، اولین دورۀ پودمانی را در سال 1397 اجرا کرد و اکنون در حال طراحی دورۀ تخصصی سطح 4 با عنوان «فقهُ الاقتصاد»  است که امتداد همان دورۀ پودمانی است.

وی با بیان اینکه در حوزۀ پژوهش هم مهم‌ترین فعالیت، سلسله نشست‌های «اقتصادنا» بود که از 1386 تا کنون ادامه دارد، اظهار داشت: این نشست‌ها که با عنوان کتاب اول اقتصادنا چاپ هم شد، با هدف شناسایی ظرفیت موجود حوزه و دانشگاه در مدرسۀ علمیۀ سلیمانیۀ مشهد برگزار گردید.

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی با اشاره به یکی دیگر از فعالیت‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی، عنوان کرد: طراحی نسخه‌هایی محتوایی در موضوع اقتصاد اسلامی برای درس خارج فقه جهت تامین محتوای موضوعیِ مناسبی برای دروس خارجِ اقتصاد اسلامی است.

سپس حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی گفت: هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزۀ علمیۀ خراسان اقدام مبارکی است. دربارۀ این هیئت‌ها و ازجمله هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی باید دقت شود که ماهیت‌‌شان متفاوت با انجمن‌ها و گروه‌های علمی مشابه است. هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی می‌تواند مثل «ستاد» عمل کند تا از ظرفیت حوزۀ علمیه بهره ببرد.

وی افزود: رمز بقای این هیئت می‌تواند در دو امر توسعۀ ارتباطات و مشارکت با سایر مراکز و ایفای نقش «ستاد» در سه بخش حوزۀ ترویجی: تکیه به انجمن‌ها، حوزۀ پژوهشی: تکیه به نهادهایی در مشهد و قم و در حوزۀ آموزشی؛ مشورت‌گیری از مراکز تخصصی آموزشی با هدف تهیۀ سرفصل باشد.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی با بیان اینکه نقش ستادی ‌داشتن یعنی اینکه این هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی «پشتیبان» برای سایر مراکز است بلکه حتی می‌تواند یاری‌ گر آنها در فعالیتهایشان باشد، اظهار داشت: لذا رمز بقای شما در این است که سرفصل تهیه شود و اجرای آن به سایر مراکز واگذار شود.

رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی افزود: سواد حوزویان در موضوع اقتصاد، ضعیف است و لذا پودمانی شروع خوبی است؛ اما پیگیر مجوز دورۀ پیوستۀ سطح 3 و 4 از حوزه هم باشید.

وی گفت: من نگران فضای دکتری دانشگاه‌ها هستم که طلاب علاقمند را جذب می‌کنند؛ اما اگر شما پیشتر پیشبینی لازم را داشته باشید می‌توانید بگویید موفق هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی با اشاره به اینکه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد اسلامی با میز علوم اسلامی در موضوع و حوزۀ «روش‌شناسی» می‌تواند تعامل داشته باشد، خاطرنشان کرد: بطور مثال این هیئت دربارۀ ساختار اقتصاد اسلامی، نظام طبقه‌بندی، مطالعات نهادهای مالی و... می‌تواند از حمایت‌های میز در سه محور: برگزاری همایش، تدوین مجلۀ تخصصی و مقالات و همچنین تدوین رساله‌های سطح 4 بهره ببرد.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما