Select Page

گزارش نحوه برگزاری نمایشگاه آثار قطبی و مسئله محور دفتر ارائه شد

حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان گفت: بعد از جمع بندی اعضای شورای راهبری مقرر گردید که امسال نمایشگاه خیلی خاص و محدود و بصورت کاملا داخلی برگزار شود و در آنجا اسناد راهبردی و طرح های ارزیابی شده عرضه شود و در سال آینده یک نمایشگاه دستاوردهای قطب ها و کل دفتر تبلیغات در دهه گذشته برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین هاشمیان، دبیر شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی، دستور اصلی جلسه شورای راهبری را طرح "برگزاری نمایشگاه آثار قطبی و مسئله محور دفتر" خواند و گفت: جلسات متعدی با بخش های مختلف دفتر و همچنین با قطب های فکری و فرهنگی در قالب کمیته معین دبیرخانه شورای راهبری برگزار کردیم.

وی افزود: در این جلسات نکته ای که مطرح شد، زمان برگزاری در هفته پژوهش بود و بیان شد که چون ممکن است ادغام نمایشگاه دستاوردهای قطبی و دستاوردهای پژوهشی باعث شود طرح هایی دیده نشود و یا دومرتبه دیده شود، پیشنهاد شد که اگر بتوانیم بصورت جداگانه نمایشگاه را برگزار کنیم، آورده بهتری خواهیم داشت.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر ثنایی، مدیر اجرایی قطب های فکری و فرهنگی با تاکید بر اینکه از ظرفیت هفته پژوهش نباید غفلت کرد، اظهار داشت: دستاوردهای قطب ها و ظرفیت های قطبی به تنهایی شاید جذابیت نداشته باشد.

وی افزود:  پیشنهاد میکنم که اگر قرار است زمان برگزاری در هفته پژوهش باشد، قالب و شکل همان هفته پژوهش باشد ولی محتوای قطب ها ارائه شود، کمااینکه برگزاری جداگانه نمایشگاه دستاوردهای قطبی و دستاوردهای پژوهشی یک بارِ هزینه و درگیری نیروی انسانی را در پی دارد.

سپس حجت الاسلام والمسلمین سبحانی با اشاره به نحوه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قطبی، تصریح کرد: کار باید کاملا تفکیک شود و پیشنهاد میکنم نمایشگاه دستاوردهای قطبی امسال با یک مخاطب خاص برگزار شود و بعد از آسیب شناسی در سال بعد بصورت کامل تر و با دست پر، دستاوردها ارائه شود و اگر در حال حاضر از دستاوردهای قطبی رونمایی کنیم، حتما بخشی از زحمات دوستان دیده نمیشود.

در ادامه علیرضا مومن آرانی، رئیس دبیرخانه شورای راهبری، با ارائه گزارشی از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای قطبی، گفت: در هفته های اخیر جلساتی با اداره فناوری اطلاعات، اداره کل برنامه، بودجه و ارزیابی، نمایندگان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت فرهنگی تبلیغی، روابط عمومی و همچنین دبیران قطب و میز به همراه نمایندگان حقوقی صفوف برگزار کردیم.

رئیس دبیرخانه شورای راهبری ذی نفعان نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای قطبی را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شورای راهبری و قطب ها و سایر مراکز دانست و اظهار داشت: اولویت نخست پژوهشگاه، ارائه دستاوردهای پژوهشی است و قطب ها ارائه دستاوردهای قطبی است و اولویت های سایر مراکز نیز به ترتیب ارائه دستاورد های مرکز، دستاوردهای قطبی و دستاوردهای پژوهشی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به قالب های کلی برگزاری نمایشگاه، پیشنهادات صفوف و مراکز را درباره چینش نمایشگاه، تخصیص فضا، شکل گیری غرفه ها و نحوه زمان و مکان نمایشگاه و همچنین پیشنهادات منتخب را بیان کرد.

مومن مخاطبین نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای قطبی را به چهار مدل خاص، عام، دفتری و ترکیبی تقسیم بندی و خاطرنشان کرد: عدم امکان جذب طیف گسترده مخاطبان از چالش های مخاطبین خاص و دفتری در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای قطبی است.

در ادامه پس از جمع بندی اعضای شورای راهبری در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه، مقرر گردید؛ امسال نمایشگاه خیلی خاص و محدود برای هیات محترم امنا، مدیران و معاونان ارشد، روسای قطب ها و میزهای دفتر بصورت کاملا داخلی برگزار شود و اسناد راهبردی و طرح های ارزیابی شده عرضه شود و در سال آینده یک نمایشگاه دستاوردهای قطب ها و کل دفتر تبلیغات در دهه گذشته برگزار شود.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما