Select Page

ایجاد و ارتقاء چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر تبلیغات اسلامی

سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش دفتر تبلیغات اسلامی گفت: در طرح راهبردی ایجاد و ارتقاء چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر تبلیغات اسلامی، عدم رهاسازی آثار و تولیدات علمی بعد از فروش کاغذی و دیجیتال و استفاده از آنها در عرصه بین الملل دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین هاشمیان، دبیر شورای راهبری، در جلسه شورای راهبری گفت: دستور جلسه این شورا با موضوع "طرح راهبردی ایجاد و ارتقاء چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر تبلیغات اسلامی" ارائه و بررسی می شود.

در ادامه علی میرعرب، سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش دفتر تبلیغات اسلامی گفت: اولین بار طرح مطالعاتی-عملیاتی علم سنجی دفتر تبلیغات اسلامی به سفارش میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی  جهت بررسی و ارتقاء سطح کمی و کیفی آثار دفتر، بخصوص در عرصه بین الملل کلید خورد.

وی افزود: اولین و مهمترین هدفی که در این طرح مد نظر بود، آموزش به اعضای هیأت علمی و محققین بود که کارهای پژوهشی را بتوانند طبق استاندارهای ملی و بین المللی ارائه کنند و دومین هدفی که این طرح بدنبال داشت، ارزیابی تولیدات علمی دفتر و اینکه از لحاظ علم سنجی تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی در چه سطحی است.

سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش، مرحله سوم این طرح را تدوین نقشه دانش دفتر تبلیغات اسلامی و ترسیم چشم اندازی که می توانیم برای دفتر داشته باشیم خواند و افزود: مرحله اخر نیز ارائه تولیدات علمی و نمایه زنی مجلات در عرصه بین الملل بود.

میرعرب ادامه داد: بعد از ارائه این طرح در قطب های فکری و فرهنگی، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی به همراه دبیرخانه شورای راهبری، این طرح را بصورت خیلی دقیق تحلیل کردند و یک طرح جدیدی با عنوان "طرح راهبردی ایجاد و ارتقاء چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر تبلیغات اسلامی" از آن استخراج شد .

وی با بیان اینکه پژوهش های علمی دفتر پس از تولید، رها سازی می شوند، افزود: ضرورت پیگیری مسیر تولیدات علمی تا تحقق اهدافی همچون؛ مرجعیت، شبکه سازی و مسئله محوری و همچنین ایجاد و ارتقاء چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر تبلیغات اسلامی ناظر به تحقق اهدافی که گفته شد، منجربه رسیدن به این طرح جدید شد.

سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش نقاط قوت ارزیابی طرح مطالعاتی - عملیاتی علم سنجی دفتر تبلیغات اسلامی را در پنج محورِ، رویکرد نوین و مبتنی بر آی تی طرح ، توجه به پیگیری اثربخشی آثار پژوهشی پس از تولید و پرهیز از رها نمودن آن پس از اتمام، پرداختن به ایده ای عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و ارتقاء جایگاه مرجعیت دفتر ، توجه به نظام رصد، رتبه بندی، ارزیابی و سیاستگذاری تولیدات علمی دفتر، توجه به ملزومات ارتقاء نیروی انسانی در طرح نام برد.

میرعرب در ادامه با اشاره به ملاحظات اجرایی و نحوه طراحی، ملاحظات مبنایی و رویکردی طرح را، عدم توجه به آسیبهای استانداردسازی به خصوص در حوزه استانداردهای بین المللی، مبانی معرفت شناختی خاص نظام ارجاعات و علم سنجی مبتنی بر آن، عدم تناسب رویکرد مسئله محوری و رویکرد بین المللی سازی نشریات و ناظر به حوزه ملی بودن مسئله محوری دفتر و سوق داده شدن دفتر با این طرح به سمت مسائل بین المللی خواند.

سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش حلقه های اصلی طرح ایجاد و ارتقاء چرخه سیاستگذاری تولیدات علمی دفتر را در هشت حلقه توصیف کرد و افزود: حلقه اول این طرح، تولید محصولات علمی مبتنی بر سامانه مسئله محوری است.

وی حلقه دوم این طرح را تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع تولیدات و نیروهای علمی دفتر و شبکه سازی آن خواند و افزود: ایجاد نظام رتبه بندی تولیدات و نیروهای علمی دفتر، تشکیل باشگاه اطلاع رسانی، پایشی و تعاملی مخاطبان تولیدات علمی دفتر، آموزش و ارتقاء توانمندی نیروهای علمی، استانداردسازی و نمایه بندی تولیدات علمی دفتر در نمایه های ملی و بین المللی مربوطه و رصد و ارزیابی تولیدات و نیروهای علمی، سامانه ها و مخاطبان مربوطه، حلقه های سوم تا هفتم این طرح هستند.

میرعرب حلقه هشتم و آخر طرح ایجاد و ارتقاء چرخه سیاستگذاری تولیدات علمی دفتر را تحلیل وضعیت موجود و مطلوب و برنامه ریزی راهبردی تولیدات و واحدهای علمی توصیف کرد.

در ادامه اعضای شورای راهبری نقطه نظرات و ایردات خود را پیرامون طرح پیشنهادی مطرح کردند و کلیات طرح را به تصویب رساندند.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما