Select Page

تاکید رئیس دفتر تبلیغات اسلامی بر استانداردسازی محصولات علمی دفتر در سطوح بین المللی

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در جلسه شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: در فاز اول هدف اصلی طرح چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی و قابل عرضه بودن محصولات علمی دفتر در چهارچوب های بین المللی است و در فاز دوم طرح که فاز اصلی طرح است، هدف زنجیره کردن حلقات پراکنده دفتر و تدوین و پیگیری اجرای نقشه جامع علمی دفتر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی«رئیس دفتر تبلیغات اسلامی» در جلسه شورای راهبری که با موضوع ادامه بررسی طرح "چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر " برگزار شد، گفت: هدف اصلی طرح چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی، زنجیره کردن حلقات پراکنده دفتر و تدوین و پیگیری اجرای نقشه جامع علمی دفتر خواهد بود.

وی افزود: سامانه چرخه تولیدات علمی دفتر یک شورای سیاست گذاری دارد و این شورا غیر از مسئله مرجع مصوب طرح ها است. برخی از طرح های پژوهشی بیرون از قطب ها می باشد و برخی طرح ها پیشنهاد قطب ها است و در فرایند علمی نباید شورای سیاست گذاری را مرجع مصوب طرح ها قرار دهیم و نباید دست محققین و پژوهشگران را ببندیم و شورای سیاست گذاری باید معیارهای ارائه تولیدات علمی در سطوح بین المللی را مشخص کند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه چرخه تولیدات علمی از لحاظ فرایند تصویب خواهی طرح ها دخالتی ندارد و به محتوای کارهای پژوهشی ورود نمی کند، اظهار داشت: اگر مراکز بخواهند محصولات علمی را در سامانه چرخه تولید ارائه کنند، باید استاندارها و چهارچوب ها را رعایت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به اینکه کار باید فازبندی شود، تصریح کرد: کل طرح "چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر " باید بر اساس دو فاز بازنویسی شود، در فاز اول شرایطی فراهم شود که نمایه شدن تولیدات علمی دفتر در سطوح بین المللی انجام شود و در فاز دوم نقشه جامع علمی دفتر تبلیغات اسلامی را طبق یک اطلاعات اولیه و با توجه به امکانات و قابلیت های موجود در یک افق 15-20 ساله ترسیم کنیم.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین هاشمیان، «دبیر شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی» گفت: در بیانیه ماموریت دفتر تبلیغات اسلامی یک کارکرد علمی-تبلیغی تعریف شده است، در جهت آن کارکرد علمی غیر از دو نهاد تخصصی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در برخی شعب، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید نظامی را برای مدیریت تولیدات علمی طراحی کنیم، عنوان کرد: در چارچوب سیستم مدیریت دانش "KMS" طراحی شد و فاز اول آن یعنی دانش کتابخانه ای مستقر شده است. برخی از ماژول ها و خرده سیستم ها را مستقر کردیم که از جمله مهمترین بخش آن یکپارچگی دانش تولیدی دفتر در دانشگاه، پژوهشگاه و سایر مراکز علمی و موسسات حوزوی صورت گرفته است.

دبیر شورای راهبری با بیان اینکه فاز بعدی که در حال آغاز شدن است، فاز توافقات و ارتباطات علمی میان محققان و اعضای هیات علمی دفتر است، اظهار داشت: یک باشگاه دانشی بین اعضای هیات علمی که در حوزه خاص و موضوع خاصی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یا دانشگاه باقرالعلوم (ع) کار می شود، ایجاد شود و تبادلات علمی خودشان را در آن زمین انجام می دهند.

وی افزود: در سامانه های در سطح بین المللی همانند لینکداین، افراد حوزه‌های کاری خودشان را بیان می‌کنند و در آنجا با هم مرتبط می‌شوند. فاز دوم توسعه تعاملات علمی در زیرساخت مدیریت دانش است که به موازات این فاز یک اقدامی که مورد بحث است، سیاست‌گذاری و استانداردسازی تولیدات علمی دفتر است.

دبیر شورای راهبری با تاکید بر اینکه دفتر تبلیغات اسلامی تولیدات علمی گسترده‌ای چه در قالب پایان نامه ها، چه در قالب طرح‌های پژوهشی و نشست ها دارد، بیان کرد: تولیدات علمی نیازمند این است که ما بتوانیم آنها را استاندارد سازی کنیم و به توزیع و نشر آن در سطح ملی و بعد منطقه و بعد بین الملل بیاندیشیم و بتوانیم به یک درخت دانشی ناظر به سیاست گذاری های کلان در جریان دانشی دفتر برسیم.

حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان با اشاره به اینکه این طرح به دفتر کمک می کند تا اوضاع را بشناسیم و مشخص میکند که مثلا در حوزه فلسفه و کلام به چه سمتی رفته ایم و در کدام قسمت خلاء وجود دارد، خاطرنشان کرد: طرح "چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر " یک پایه اطلاعاتی و شناختی خوبی بما می دهد، لذا چارچوب سیاستگذاری دانشی یک آورده بسیار مهم است و حاصل آن پایه اطلاعاتی دانشی خوبی می شود و از جهت اینکه درباره جریان علمی دفتر یک ساختار سازی و جریان سازی انجام شود، بحث فوق العاده مهمی است.

در ادامه علی میرعرب، «سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش دفتر تبلیغات اسلامی» گزارشی اجمالی از نحوه ساز و کار و فرایند شکل گیری طرح "چرخه سیاست گذاری تولیدات علمی دفتر " ارائه کرد و با نظر اعضای شورای راهبری کلیت طرح به شرط بازنویسی در دو فازی که مطرح شد، به تصویب رسید.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما