Select Page

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: تضمین کننده عدالت فرایندی نه نهادهای فرهنگی، بلکه قوه قضائیه است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عدالت فرایندی در فرهنگ را اعطا و تضمین حق سخن گفتن و گفتگوی آزاد و امن خواند و افزود: تضمین کننده این عدالت فرایندی نه نهادهای فرهنگی بلکه قوه قضائیه است.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، نشست «عدالت فرایندی در سیاستگذاری فرهنگی» از سلسله نشست های عدالت فرهنگی در راستای افزایش غنای علمی همایش ملی بیانیه گام دوم با ارائه کیومرث اشتریان دکترای سیاستگذاری عمومی از کانادا و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با دبیری علمی احمد اولیایی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات و عضو هسته عدالت پژوهی میز مسائل اجتماعی اسلام و ایران قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدا احمد اولیایی، دبیر علمی نشست «عدالت فرایندی در سیاستگذاری فرهنگی» پس از توضیحات مقدماتی، در مورد چرایی برگزاری نشست، تعاریف عدالت فرهنگی و عدالت فرایندی و تبیین سه عدالت فرایندی محض، کامل و ناقص که جان رالز ارائه داده است، پرداخت.

در ادامه دکتر اشتریان ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخت و گفت: فرهنگ همان معنا بخشی به رفتارها و اعمال است و سپس زبان را مهم ترین ابزار این معنا بخشی و به عبارتی مهم ترین بخش فرهنگ نامید.

 وی عدالت فرایندی در فرهنگ را اعطا و تضمین حق سخن گفتن و گفتگوی آزاد و امن خواند و افزود: تضمین کننده این عدالت فرایندی نه نهادهای فرهنگی بلکه قوه قضائیه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر فضای فرهنگی آزاد و امن برای گفتگوی میان مردم از طریق زبان و ارتباطات فراهم شود، گفتگوها منجر به قرارداد اجتماعی می شود، افزود: این قراردادهای اجتماعی مبنای فرایند عادلانه در فرهنگ خواهد بود و منجر به عدالت فرهنگی می شود.

نکته قابل توجه در نشست این بود که دکتر اشتریان از همان ابتدا از حضار تقاضا کردند که وارد بحث و گفتگو شوند و طبق روال معمول، پرسش و پاسخ به بعد از یک ارائه طولانی موکول نشد. همین نوآوری سبب شد نشست یک نشست فعال و پویا بوده و مشارکت حداکثری و رضایت نهایی حضار را به همراه داشته باشد.
 

 

آرشیو

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما