Select Page

ضرورت بازخوانی محتوای دینی و معرفی لایه های آن

رئیس میز توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در دومین نشست هم اندیشی «بازاریابی محتوای دینی» به تبیین لایه های محتوای دینی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی الهیخراسانی در دومین نشست هماندیشی «بازاریابی محتوای دینی» از سلسله نشستهای حوزه سبک زندگی و مصرف کالای فرهنگی که در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: محتوای دینی در عین حال که مفرداتش خیلی واضح است، یکی از مفاهیمی است که دچار سوء تفاهمهای فراوانی در فضای رسانه و دانش یعنی فضای تبدیل و تولید محتوا میشود.

وی به بازخوانی محتوای دینی از زوایای مختلف پرداخت و گفت: دینی به عنوان قید محتوا میآید و داوریهای گوناگونی در مورد آن میشود؛ معمولا محتواهایی را دینی میگوییم که در آن مفاهیم دینی از جنس حقیقت شرعی و متشرعه زیاد باشد و چه بهتر که به یکی از احکام دینی هم مستقیما بپردازد.

* لایههای محتوای دینی

رئیس میز توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دینی بودن محتوا لایههایی دارد، عنوان کرد: این دینی بودن اگر وصف عمل ما یا باور ما قرار بگیرد میتواند لایه هایی را در خود جای دهد.

وی «فطرت» را یک لایه از دینی بودن و کف آن چیزی که ما در منظومه اندیشه قرآنی به نام دین میشناسیم دانست و تأکید کرد: ما نمیتوانیم یافتهها و کشش های فطری را غیر دینی بنامیم و فطرت را از دین جدا کنیم؛ حب نفس و زیبایی و شناخت واقع گرایانه هستی یعنی رئالیسم نظری شاخههایی از دین هستند که در فطرت ما نهادینه شدهاند.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی ادامه داد: بنابراین هر مضمونی که به زیبایی، به نظم و حب ذات و تمایز هویت انسانی بپردازد، میتواند به این معنا دینی باشد و به نظر نمیرسد منطقی برای دینی نبودن قضاوتها و شناختها و تمایلات فطری بتوانیم پیدا کنیم؛ پس اگر در یک اثر هنری و محصول رسانه ای به مضامین زیبایی، نظم و حب ذات و تمایز هویت انسانی پرداخته باشد حتما این اثر یک اثر دینی است.

* تحول بر مبنای فطرت، انسان را به توحید میرساند

وی با بیان این که لایه بالاتر از فطرت لایه «توحیدی» است، افزود: توحید یعنی یک سری اتفاقاتی که بعد از شناخت خدا، در باورها، گرایشها، تمایلات، اهداف و بینشهای فرد اتفاق افتاده است که عبارت از توجه به خدا، خدایی بودن، اعتقاد به یک خالق برتر در هستی، اعتقاد به تصادفی نبودن جهان و اعتقاد به غیب هستند و از یک منظومه اعتقادات و گرایش ها و افعال رفتاری حمایت میشود.

رئیس میز توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی لایه فراتر از لایه توحیدی را لایه «دین ابراهیمی» دانست و عنوان کرد: منظور از دین ابراهیمی مشترکات ادیان موسوم به ادیان الهی در زبان ما، ادیان ابراهیمی در زبان جامعهشناسان دین و ادیان آسیایی در زبان مورخان است.

وی تصریح کرد: بنابراین پیامبر، رسالت، وحی، پیام از غیب آمدن، آخرت به گونه ای متمایز از دنیا، اینکه انسان دو بعد الهی و غیر الهی دارد و این مقدار از چیزی که گاه از جنبه معنوی انسان از آن یاد میشود و هنوز با شریعت فاصله زیادی دارد، می تواند یک لایه از دین باشد.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی ادامه داد: در لایه بعد پا را فراتر و به «شرایع» میگذاریم که میتواند شریعت اسلام یا سایر شرایع باشد و از شرایع بالاتر به سراغ «مناسک» می رویم، مرز بین این دو را با خیلی چیزها میتوان پر کرد.

وی با طرح این سوال که چرا از تشیع سخن نمیگوییم، اظهار کرد: بنیاد این تفکر اولا تفکر شیعی است که همه این لایهها را به رسمیت میشناسیم  و ثانیا می توان با قلمرو تمدن هم لایه لایه مسیر بحث را جلو برد.

رئیس میز توانمندسازی و توسعه علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین دینی بودن صرفا به معنای درباره نماز بودن و به معنای درباره روحانیت یا ادعیه را بازنشر کردن نیست بلکه مفهومی عام است که تمام لایهها را در بر بگیرد و در مجموعه پیامرسان های مذهبی این تنوع لایه ها دیده نمیشود.

* انواع محتوای دینی

وی با اشاره به انواع محتوای دینی عنوان کرد: از نگاه من هرآنچه که پاسخ به یک نیاز دینی باشد محتوای دینی است یعنی این نیاز را دین به رسمیت شناخته و امضا کرده باشد.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما