Select Page

سفارش تدوین ۱۰ مقاله علمی - ترویجی به دانش آموختگان دوره «مقاله نویسی»

گروه فرهنگی تبلیغی پژوهانه زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با همکاری پژوهشکده الهیات و خانواده این دفتر از دانش آموختگان دوره های روش تحقیق کیفی و مقاله نویسی در سطح علمی - ترویجی برای تدوین مقاله با رویکرد مسأله محوری دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، خانم آبیار «مدیر گروه فرهنگی تبلیغی پژوهانه» زیر نظر این دفتر با تأکید بر لزوم برگزاری دورههای روشی تحقیق و مهارتهای پژوهشگری از جمله مقالهنویسی تأکید کرد: گام دوم در جهت تقویت پایهها و بنیان نظام پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران و تشویق طلاب به نوشتن و اعتماد به نوشتههای دانشپژوهان سطوح میانی حوزه و هویتبخشی پژوهشی به نوشتههای آنها با نظارت کامل علمی است.

وی افزود: به منظور تحقق این هدف، ابتدا یک دوره مقالهنویسی بر اساس ضوابط مندرج در سطح علمی - ترویجی برگزار شد.

مدیر برگزاری این طرح تصریح کرد: در مرحله بعد، با توجه و اهتمام دفتر تبلیغات اسلامی به رویکرد مسئلهمحوری در حل مسائل فرهنگ دینی جامعه، لازم بود که طلاب نسبت به این رویکرد توجیه شده و عناوین مقالات بر اساس چنین نگاهی تعریف شوند؛ به همین دلیل، سفارش تدوین 10 مقاله به دانشپژوهانی داده شد که از ظرفیت علمی ویژهای برخوردار بوده و نسبت به این رویکرد تمایل بیشتری داشتند. از اینرو، عنوان مقالات با رویکرد اخلاقی در اولویت تدوین قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر توجه به رویکرد مسئلهمحوری، تدوین این مقالات با نظارت و راهنمایی اساتید برجسته و بر اساس چارچوبها و ساختار اصلی فصلنامه «اخلاق» در حال تدوین است و در صورت داشتن استانداردهای لازم در اولویت چاپ در این فصلنامه قرار خواهند گرفت.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما