Select Page

پیش نویس طرح سیاست گذاری 4 ساله میز تخصصی آموزش و پرورش ارائه شد

رئیس میز آموزش و پرورش برای بهره وری بیشتر و استفاده بهتر از امکانات و مقدورات سازمانی رفتن به سمت کوچک تر شدن مساله را ضروری دانست و گفت: میز آموزش و پرورش با هدف گذاری دقیقتر و برنامه ریزی صحیح درجهت رسیدن به این هدف گام برمیدارد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، مهدی اعتصامی، رئیس میز آموزش و پرورش در نشست شورای این میز که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، رئیس قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسلامی تشکیل شد، گفت: میز تخصصی آموزش و پرورش در ابتدا با یک مساله خرد آغاز شد و در راستای بحث کتاب علوم اجتماعی مطرح شد و بعد به تمام کتاب های علوم انسانی و سپس به ابعاد مختلف درسی گسترش پیدا کرد.

وی افزود: بعد از کتاب علوم اجتماعی به سمت کتاب علوم انسانی و بعد به ابعاد مختلف آموزش و پرورش منتهی شد و در نهایت چهارحوزه اصلی بنیادهای نظری، کتاب درسی و برنامه آموزشی، ساختار مدرسه و نیروی انسانی در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفت که هر چهار حوزه بسیار مهم ارزیابی شد .

رئیس میز آموزش و پرورش با بیان اینکه از سوی دیگر وجود حس کمال گرایی مطلق باعث شد تمام این موارد به عنوان مسائل میز مطرح و به تصویب برسد، تصریح کرد: نتیجه این کار خیلی بزرگ و کلی شدن مساله بود و به واقع دیگر یک مساله نبود و از فضای نقطه زنی خارج شده و بیشتر شبیه یک سری موضوعاتی شده بود که دفتر به دنبال پرداختن به آنها برآمده بود.

وی با اشاره به نکته دیگری که آموزش و پرورش یک نهاد تخصصی است و از طرف دیگر ظرفیت های دفتر تبلیغات نیز محدود می باشد، افزود: این نهاد باید بر اساس ظرفیت های خود وارد عمل شود و نیز از آنجا که فضای مسائل آموزش و پرورش به حدی گسترده است که حتما باید کوچک شود و در  بعضی از حوزه ها دفتر به تنهایی آورده خاصی ندارد و در بعضی حوزه ها نیازمند پژوهش و تحقیق بیشتر می باشد.

اعتصامی جهت بهره وری بیشتر و استفاده بهتر از امکانات و مقدورات سازمانی رفتن به سمت کوچک تر شدن مساله را ضروری دانست و عنوان کرد: میز آموزش و پرورش با هدف گذاری دقیقتر و برنامه ریزی صحیح درجهت رسیدن به این هدف گام برمیدارد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود شریعتمداری ، دبیر میز آموزش و پرورش با اشاره به اهدف طرح سیاست گذاری 4 ساله میز تخصصی آموزش و پرورش، گفت: با توجه به مطالب فوق و با بررسی های صورت گرفته مقرر شد با توجه به اینکه هر چهار محور در جای خود بسیار اهمیت دارد و نمی توان از هیچ یک از انها دست برداشت ، ولی باید یکی از آنها را که از اهمیت بیشتری برخوردار است به عنوان یک سیاست 4 ساله مدنظر قرار دهد و تمرکز بیشتر میز را در آن به کار ببندد.

وی افزود: این کار به این معنا نیست که میز با بقیه موارد کاری نداشته باشد، از این رو مساله تقویت و تربیت نیروی انسانی به معنای عام آن که شامل مربی ، معلم ، مبلغ دانش آموزی ، کارشناسان حوزه های مختلف و ... نیز می باشد بعنوان مسأله اصلی میز مطرح شد.

دبیر میز آموزش و پرورش با اشاره به برخی از ضرورت های این طرح، اظهار داشت: هدف گذاری دقیق تر برای اجرای برنامه ها و راحت تر شدن قابلیت رصد و ارزیابی فعالیت ها و صرفه جویی در هزینه ها از جمله این موارد است.

وی همچنین وجود مراکز و صفوف مختلف مثل پژوهشگاه ،معاونت تبلیغ ، معاونت فضای مجازی هنر و رسانه ، موسسه آموزش عالی و حوزوی معصومیه ، مرکز ملی پاسخگویی و... را از ظرفیت های بالقوه و بالفعل دفتر خواند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود شریعتمداری با بیان اقتضائات و لوازم طرح خاطرنشان کرد: اگر چه دفتر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خوبی بر خوردار است اما برای هرچه بهتر اجرا شدن این هدف گذاری لازم است این مساله به تمام صفوف اعلام شود و آنها مبنای کار خود را براساس همین مساله ببینند.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما